Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů a novely zákona č. 67/2013 Sb. - online kurz

Seminář je akreditován zadost.

Termín Místo Cena
22.10.2024 09:00 - 14:00

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Jednou ze stěžejních činností obcí a měst je uspokojování bytových potřeb občanů formou pronájmu obecních bytů. S tradičním institutem pronájmu bytů souvisí bytostně problematika nájemného a úhrad za služby s užíváním bytu spojené. Téma bylo navíc rozšířeno o důsledky transpozice Směrnice EU o energetické účinnosti do právního řádu ČR. Negativním doprovodným jevem nájmů je dluhová agenda spojená s neplněním platebních povinností nájemců obecních a městských bytů. Tento seminář dá odpovědi na mnohé otázky s tím spojené či alespoň nabídne praktická řešení.
Obsah semináře:    
1) Specifika postavení obce při pronájmu bytu a domu pro bydlení
2) Určení nájemného při nájmu bytu a domu
3) Změny výše nájemného v průběhu trvání nájmu
4) Možnosti jednostranného zvýšení či snížení nájemného
5) Důsledek investice do bytového fondu na výši nájemného
6) Nároky na slevy z nájemného
7) Určení záloh za služby spojené s užíváním bytu a jejich změn
8) Způsoby rozúčtování záloh za služby
9) Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu
10) Transpozice Směrnice EU o energetické účinnosti a nájem bytů
11) Vymáhání dluhů od nájemců bytů
12) Judikatura a aktuální legislativní vývoj                               
Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních a krajských úřadů a úřadů statutárních měst zodpovědným za agendu nájmů bytů. Dále i široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické.

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.
  • , číslo akreditace: MV ČR
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Adam ZÍTEK Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D. působí jako advokát a vyučuje v Ústavu práva a právní vědy o.p.s. Rovněž byl členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií a vysokoškolských učebnic.

Zobrazit kurzy

Tisk