Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Financování škol aktuálně - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
23.9.2024 14:00 - 16:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 490 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Cílem webináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správné financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, školního klubu, školní jídelny),  zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Na webináři se na praktických příkladech naučíte pracovat s PHmax, správně vyplnit výkaz P1c -01, ale i vypočítat normativy na nepedagogy.
Program:
 • Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování
 • Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
 • Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi
 • Aktuální právní předpisy  související se změnou financování regionálního školství
 • Změny financování a rozpočtování ve školství
 • Postup financování pedagogické práce
 • Povinné výkazy jako podklad pro financování dle reformy
 • Výkaz P1c 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů
 • Základní pravidla pro výpočet PHmax
 • Praktické příklady pro jednotlivé druhy škol a školských zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD)
 • Možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
 • Financování pedagogické práce – jednotlivé složky platu a stanovení jejich výše
 • Nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
 • Nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
 • Způsob financování nepedagogické práce (NP), postup rozepisování a způsob výpočtu
 • Praktické příklady výpočtu normativu NP pro MŠ, ZŠ, SŠ i kombinovanou MŠ a ZŠ
 • Rezerva KÚ a její použití
UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.
Ing. Petra SCHWARZOVÁ

Petra Schwarzová působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání  MBA. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.

Zobrazit kurzy

Tisk