Děkujeme, že jste s námi.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Financování škol aktuálně - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
21.9.2021 14:00 - 16:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 290 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Cílem webináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správné financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, školního klubu, školní jídelny),  zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Na webináři se na praktických příkladech naučíte pracovat s PHmax, správně vyplnit výkaz P1c -01, ale i vypočítat normativy na nepedagogy.
Program:
 • Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování
 • Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
 • Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi
 • Aktuální právní předpisy  související se změnou financování regionálního školství
 • Změny financování a rozpočtování ve školství
 • Postup financování pedagogické práce
 • Povinné výkazy jako podklad pro financování dle reformy
 • Výkaz P1c 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů
 • Základní pravidla pro výpočet PHmax
 • Praktické příklady pro jednotlivé druhy škol a školských zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD)
 • Možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
 • Financování pedagogické práce – jednotlivé složky platu a stanovení jejich výše
 • Nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
 • Nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
 • Způsob financování nepedagogické práce (NP), postup rozepisování a způsob výpočtu
 • Praktické příklady výpočtu normativu NP pro MŠ, ZŠ, SŠ i kombinovanou MŠ a ZŠ
 • Rezerva KÚ a její použití
UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.
Ing. Petra SCHWARZOVÁ

Petra Schwarzová působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání  MBA. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.

Zobrazit kurzy

Tisk