Vážení a milí klienti, v souvislosti se stávajícími vládními opatřeními realizujeme v současné době všechny naše kurzy pouze ve formě WEBINÁŘŮ. Jak naše webináře probíhají? Jakou máme nabídku? To se dočtete zde. Přejeme krásný den a těšíme se na viděnou online! Tým TSM.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 Jsme zde pro Vás: PO - PÁ : 7:00 - 15:45 hod. prihlasky@tsmvyskov.cz

Co přináší novela zákoníku práce od 30.7.2020?

27.7.2020


Ve čtvrtek 30. 7. 2020 vstoupí v účinnost část významné novely zákoníku práce. Některé změny budou výraznější, jiné méně významné. Ta největší změna nás čeká od 1. 1. 2021, kdy se mění právní úprava dovolené.

A co tedy přinese čtvrtek 30. 7.?

Z těch nejvýznamnějších změn si dovolíme upozornit na:

ZMĚNY V DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
Změny se týkají především doručování písemností, které musí být zaměstnanci doručeny do vlastních rukou. Postup doručování písemnosti zaměstnanci bude po účinnosti novely takový, že písemnost sice bude zaměstnavatelem zaměstnanci doručována primárně do vlastních rukou na pracovišti, nicméně v případě, že písemnost nebude možné doručit na pracovišti, lze využít další možnosti (aniž by zákon striktně stanovil pořadí postupů v doručování písemnosti), a to kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím datové schránky.
Doručování prostřednictvím datové schránky je pak další z novinek, kterou novela přináší, ať už se jedná o doručování ve vztahu k zaměstnanci nebo doručování ve vztahu k zaměstnavateli. 


ZMĚNY U POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE VYDAT ZAMĚSTNANCI TZV. ZÁPOČTOVÝ LIST (POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ).

Podle stávající právní úpravy zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Nabytím účinnosti novely už zaměstnavatel nebude muset až na výjimky vydat potvrzení o zaměstnání zaměstnanci při skončení pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce.  Povinnost vydat zápočtový list zaměstnavatel bude nadále mít v případě, že by dohoda o provedení práce založila účast zaměstnance na nemocenském pojištění nebo pokud by byl z odměny z této dohody prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy.


Další změny...
Další změny se dotknou i odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa, pracovní doby, odměňování, v účinnost vstoupí také některé změny týkající se prevenční povinnosti, náhrady za ztrátu na výdělku po skončení nemoci, běhu lhůty či průměrného výdělku.


To vše a mnohem více se dozvíte na našich kurzech.
Nač složitě studovat z různých zdrojů a z důvodové zprávy k novele, když Vás naši lektoři v klidu, v pohodě a srozumitelně změnami provedou? :-)

Zpět

Kurzy související s tématikou článku:

Velká novelizace zákoníku práce 2020/2021

Přednáší: JUDr. Adam VALÍČEK MBA

Osnova: Dlouho očekávaná novelizace zákoníku práce vstoupí podle předpokládaného legislativního procesu v účinnost 30. 7. 2020 a další část od 1. 1. 2021. Cílem semináře je především připravit zaměs...

Termíny kurzů:
09. 12. 2020 - BRNO
Detail kurzu

Velká novela zákoníku práce - průvodce změnami, které přináší očekáváná novelizace 2020/2021

Přednáší: Mgr. Klára GOTTWALDOVÁ MBA

V rámci kurzu se seznámíme se změnami, které přinesla nebo přinese novela zákoníku práce. Změny budou probírány tak, aby účastníci obdrželi komparativní přehled změn, z nichž některé jsou skuteč...

Termíny kurzů:
09. 12. 2020 - VYŠKOV
15. 12. 2020 - OLOMOUC
18. 12. 2020 - PRAHA
Detail kurzu

DOVOLENÁ od 1. 1. 2021 – zásadní novelizace pravidel pro určování nároku délky dovolené zaměstnance - online kurz

Přednáší: Mgr. Vladimír ČERNÝ

Program semináře: 1) Úvod do problematiky. 2) Dovolená a novelizace zákoníku práce k 1. 1. 2021 – důvody, a nástin praktických dopadů pro zaměstnavatele. 3) Nová koncepce stanovení nároku na dovole...

Termíny kurzů:
30. 11. 2020 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Nová úprava dovolené od roku 2021 z pohledu mzdové účetní

Přednáší: Ing. Olga KRCHOVOVÁ

Obsah: Změny v oblasti nároku a čerpání dovolené od roku 2021 (novela Zákoníku práce). Výklad a praktické příklady. Další změny v Zákoníku práce ovlivňující práci mzdové účetní. Určeno: Mzdovým ú...

Termíny kurzů:
26. 01. 2021 - BRNO
Detail kurzu