Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Co přináší novela zákoníku práce od 30.7.2020?

27.7.2020


Ve čtvrtek 30. 7. 2020 vstoupí v účinnost část významné novely zákoníku práce. Některé změny budou výraznější, jiné méně významné. Ta největší změna nás čeká od 1. 1. 2021, kdy se mění právní úprava dovolené.

A co tedy přinese čtvrtek 30. 7.?

Z těch nejvýznamnějších změn si dovolíme upozornit na:

ZMĚNY V DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
Změny se týkají především doručování písemností, které musí být zaměstnanci doručeny do vlastních rukou. Postup doručování písemnosti zaměstnanci bude po účinnosti novely takový, že písemnost sice bude zaměstnavatelem zaměstnanci doručována primárně do vlastních rukou na pracovišti, nicméně v případě, že písemnost nebude možné doručit na pracovišti, lze využít další možnosti (aniž by zákon striktně stanovil pořadí postupů v doručování písemnosti), a to kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím datové schránky.
Doručování prostřednictvím datové schránky je pak další z novinek, kterou novela přináší, ať už se jedná o doručování ve vztahu k zaměstnanci nebo doručování ve vztahu k zaměstnavateli. 


ZMĚNY U POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE VYDAT ZAMĚSTNANCI TZV. ZÁPOČTOVÝ LIST (POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ).

Podle stávající právní úpravy zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Nabytím účinnosti novely už zaměstnavatel nebude muset až na výjimky vydat potvrzení o zaměstnání zaměstnanci při skončení pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce.  Povinnost vydat zápočtový list zaměstnavatel bude nadále mít v případě, že by dohoda o provedení práce založila účast zaměstnance na nemocenském pojištění nebo pokud by byl z odměny z této dohody prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy.


Další změny...
Další změny se dotknou i odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa, pracovní doby, odměňování, v účinnost vstoupí také některé změny týkající se prevenční povinnosti, náhrady za ztrátu na výdělku po skončení nemoci, běhu lhůty či průměrného výdělku.


To vše a mnohem více se dozvíte na našich kurzech.
Nač složitě studovat z různých zdrojů a z důvodové zprávy k novele, když Vás naši lektoři v klidu, v pohodě a srozumitelně změnami provedou? :-)

Zpět

Kurzy související s tématikou článku: