Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

Termín Místo Cena (vč. DPH)
14.5.2024 09:00 - 16:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 600 Kč(coffee break, oběd, písemný materiál) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Pracovní seminář k problematice:
- provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci různých obchodních operací.
- poskytování služeb osobám z jiných členských států EU a ze třetích zemí a poskytování služeb těmito osobami se zaměřením na uplatňování DPH.
Cílem semináře je přinést účastníkům:
- přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí
- schopnost definovat souvislosti mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DP
- prezentace klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definice rizikových oblastí a jejich řešení.
Seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických  útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.
Obsah:
Zboží

 •     definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění
 •     definice mimounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění
 •     problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:
 •     dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH
 •     dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH
 •     dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady.
 •     dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH -– místo zdanitelného plnění, daňové doklady
 •     pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň
 •     dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů
 •     konsignační sklady
 •     praktické příklady obchodních operací
 •     definice mimounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění
 •     problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím
 •     uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží
 •     praktické příklady obchodních operací

Služby

 •     základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH
 •     poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
 •     poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
 •     poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH
 •     poskytování služeb za třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH
 •     praktické příklady poskytování různých typů služeb
Marek REINOHA

Marek Reinoha je poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Absolvoval základní celní kurs – nižší celní zkouška s vyznamenáním, dále odborný celní kurs – odborná celní zkouška s vyznamenáním a vyšší celní zkoušku. od roku 1991 působil na Federálním ministerstvu obchodu – na Ústřední celní správě jako celní úředník, v roce 1992 potom nastoupil na Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel, celní úřad Brno – letiště a následně celní úřad Brno II., kde po několika letech potom působil jako ředitel celního úřadu. Od roku 2004 se již výhradně věnuje poradenské, lektorské činnosti a publikační činnosti, v níž má bohaté zkušenosti – témata: celní předpisy, celní problematika, problematika DPH a SPD po vstupu ČR do EU, INCOTERMS, zahraniční obchod apod.

Zobrazit kurzy

Tisk