Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
31.5.2022 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 790 Kč(e-osvědčení, materiál v PDF) Přihlásit se
26.7.2022 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 790 Kč(e-osvědčení, materiál v PDF) Přihlásit se

Popis kurzu

Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a 2019 v praxi roku 2021, zkušenosti a očekávání.

Cílem semináře je seznámení účastníků se základní problematikou insolvenčního řízení, jehož nové pojetí bylo do právního řádu České republiky zavedeno od 1. 1. 2008, včetně změn provedených novelizacemi insolvenčního zákona, zejm. novelami účinnými od 1. 7. 2017 a 1. 6. 2019. Insolvenční řízení po rekodifikaci občanského práva v praxi.
Obsah semináře: Definice úpadku. Insolvenční rejstřík. Subjekty insolvenčního řízení. Insolvenční návrh – formální požadavky, praktické problémy. Rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu. Zahájení insolvenčního řízení – účinky, dopad na věřitele. Druhy pohledávek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení. Přihláška pohledávky – formální náležitosti, lhůty pro podávání přihlášek, praktický nácvik vyplnění přihlášky. Přezkum pohledávek. Incidenční spory. Majetková podstata. Jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh. Diskuse, dotazy.
Seminář je určen pro začátečníky.

 

UPOZORNĚNÍ:

Přístupové údaje ke školení budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.


Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-775/2021
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Mgr. Pavel GOTTWALD MBA

Mgr. Pavel Gottwald vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Ve své praxi se zaměřuje převážně na problematiku pojišťovacího práva a insolvenčního řízení, přičemž insolvencí se zabývá nejen po stránce teoretické, ale i po stránce praktické. Znalosti a zkušenosti získané v praxi pak uplatňuje při své lektorské činnosti na seminářích, a to již od roku 2012. Je členem redakční rady časopisu Ad rem - K věci a členem Rady expertů Unie personalistů.

Zobrazit kurzy

Tisk