Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
4.6.2024 09:15 - 14:15

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se
8.10.2024 09:15 - 14:15

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se
10.12.2024 09:15 - 14:15

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

ODPADOVÁ LEGISLATIVA  V PRAXI.
Program webináře:
ZÁKON O ODPADECH č. 541/2020 Sb. a prováděcí vyhlášky (Katalog odpadů, o podrobnostech nakládání s odpady).
- působnost zákona a základní pojmy;
- povinnosti podle nového zákona o odpadech – obecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a provozovatelů zařízení, obchodník s odpady a zprostředkovatel nakládání s odpady, povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpady, černé skládky, školní sběr;
- povolení a souhlasy podle nového zákona;
- zákaz skládkování odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládku a „třídící sleva“ pro obce;
- nakládání s vybranými druhy odpadu (biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad a další);
- komunální odpad a obecně závazné vyhlášky obcí o obecním systému;
- průběžná evidence a ohlašování, plány odpadového hospodářství;
- přestupky, opatření k nápravě a výkon veřejné správy;
VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ ve vztahu k obcím (zákon č. 542/2020 Sb.) – pneumatiky, baterie, elektrozařízení a „autovraky“.
INFORMACE O NOVÉ LEGISLATIVĚ K JEDNORÁZOVÝM PLASTŮM (zákon č. 243/2022 Sb. a č. 244/2022 Sb.).

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke školení budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-118/2021
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Zuzana SVOBODOVÁ

Právnička specializující se na oblast práva životního prostředí, zejména problematiku nakládání s odpady a obaly. V minulosti se této problematice věnovala na Ministerstvu životního prostředí (odbor odpadů, odbor legislativní). Aktuálně působí jako konzultantka a lektorka. 


Členka Legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Zobrazit kurzy

Tisk