Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající vládní opatření realizujeme i nadále pouze WEBINÁŘE. Provoz kanceláře je mírně omezen, velmi děkujeme za pochopení a podporu.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 gottwaldova@tsmvyskov.cz

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
13.5.2021 10:00 - 15:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 790 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

  • Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., včetně prováděcích právních předpisů 

-          působnost zákona, základní pojmy, povinné osoby

-          povinnosti podle nového zákona o odpadech – obecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a povinnosti provozovatelů zařízení, obchodník s odpady a zprostředkovatel nakládání s odpady, povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpady, nezákonně soustředěný odpad („černé skládky“), školní sběr

-          povolení a souhlas podle nového zákona

-          zákaz skládkování odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládku a „třídící sleva“ pro obce

-          nakládání s vybranými druhy odpadu – komunální odpad včetně obecně závazných vyhlášek obcí, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad a další,

-          evidence a ohlašování, plány odpadového hospodářství

-          přestupky, opatření k nápravě a výkon veřejné správy

-          přechodná ustanovení (dokdy je třeba být v souladu s novým zákonem) a metodické pokyny a sdělení MŽP k nové legislativě

  • výrobky s ukončenou životností podle zákona č. 542/2020 Sb. – pneumatiky, baterie, elektrozařízení a autovraky - ve vztahu k obecnímu systému odpadového hospodářství v obcích
  • poplatky za komunální odpad podle zákona č. 543/2020 Sb. (včetně přechodných ustanovení)
  • novela zákona o obalech č. 545/2020 Sb. – ve vztahu k obecnímu systému odpadového hospodářství v obcích
  •  příklady dobré praxe odpadového hospodářství v obcích


UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-118/2021
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Zuzana SVOBODOVÁ

Právnička specializující se na oblast práva životního prostředí, zejména problematiku nakládání s odpady a obaly. V minulosti se této problematice věnovala na Ministerstvu životního prostředí (odbor odpadů, odbor legislativní). Aktuálně působí jako konzultantka a lektorka. 


Členka Legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Zobrazit kurzy

Tisk