Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Pravomoc obcí v oblasti hazardních her - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
12.11.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Pravomoc obcí v oblasti hazardních her - průvodce správním řízením o povolení krok za krokem

 

Kurz je zaměřen na rozvinutí znalostí v oblasti vedení správních řízení ve věci povolení k umístění herního prostoru úředníky územně samosprávných celků.
Cílem kurzu je prohloubení znalostí v agendě hazardních her vykonávané obecními úřady a přiblížení jednotlivých jejích institutů.
Kurz je určen pro úředníky územně samosprávných celků.

Změna v návaznosti na novelu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách účinnou od 1. 1. 2024.

 
Čím se na semináři budeme zabývat?
1) Přílohy žádosti o vydání/změnu povolení a nejasnosti při jejich posuzování – nejčastější nejasnosti při posuzování příloh v rámci podané žádosti.
2) Oznámení změn skutečností rozhodných pro vydání povolení – rozebrání jednotlivých skutečností podléhajících této povinnosti.
3) Změna povolení a oprava zřejmé nesprávnosti – typy žádostí o změnu a postup v rámci správních řízení, prostředky směřující k nápravě chyb ve vydaných rozhodnutí.
4) Zrušení povolení na žádost a z moci úřední – postup v rámci správních řízení o zrušení povolení.
5) Nahrávání rozhodnutí do informačního systému - videoukázka
6) Diskuse a příklady z praxe.
Proč si vybrat právě tento seminář?
Lektorka doplňuje výklad o praktické zkušenosti z praxe, o příklady a tipy v rámci vedených správních řízení, včetně uvedení obvyklých chyb, kterým je nutné se v rámci řízení vyvarovat. Snaží se o to, aby si posluchači z kurzu „odnesli co nejvíce“.

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-668/2022
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Mgr. Petra RAZÍM ĎUROVIČOVÁ

Mgr. Petra Razím Ďurovičová studovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od března 2012 do konce roku 2018 působila na odboru Státního dozoru nad hazardními hrami. Od března 2015 do konce roku 2018 byla vedoucí oddělení Správní řízení na tomto odboru Ministerstva financí. V současné době působí jako tajemník Institutu pro regulaci hazardních her. Za dobu svého působení na Ministerstvu financí opakovaně přednášela na odborných seminářích a konferencích o problematice regulace hazardních her určených pro územně samosprávné celky i provozovatele hazardních her.

Zobrazit kurzy

Tisk