Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Cesta osobního a profesního rozvoje - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
16.10.2024 09:15 - 13:45

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu, podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná“. (Albert Einstein)

Kurz je určen všem, kteří se chtějí o sobě i druhých dozvědět více a naučit se, jak lépe využívat svůj potenciál a možnosti.
Přínos kurzu:
Kurz nabízí množství impulzů k osobnímu a profesnímu rozvoji. Účastníci se učí poznávat svá nadání a schopnosti, posilovat sebeúctu a sebedůvěru, seznamují se s principy účinné motivace. Osvojují si metodu správného stanovování a dosahování cílů.
Osnova kurzu:
• Vnitřní identita a potenciál
Objevme své schopnosti a nadání a využijme je co nejlépe v našem pracovním i osobním životě.
• Nízká sebeúcta x zdravá sebeúcta
Pokud máme problémy se sebeúctou, zpravidla nedokážeme využívat svůj potenciál. Sebeúctu je však možné zvyšovat – nikdy není pozdě ...
• Součásti zdravé sebeúcty
Sebepoznání, sebepřijetí, sebevědomí, sebedůvěra, sebehodnocení, vztah k druhým lidem.
• Motivace jako klíč k rozvoji potenciálu
Motivace nám dává sílu dosáhnout vytčených cílů. Co nás motivuje \"zevnitř\"?  
• Překážky na cestě osobního rozvoje
Abychom mohli překážky překonat, musíme je poznat. Seznámení s možnými překážkami na cestě osobního rozvoje.
• Vedení sebe sama
Stanovení cíle, zmapování reality, alternativní možnosti, volba.
• Využití vizualizace
Síla představivosti jako účinný prostředek při dosahování cílů.
• Základní osa osobního rozvoje
Sebepoznání, sebepřijetí, vnitřní motivace, stanovení a dosažení cíle, zpětná vazba.
• Celistvá osobnost
Výsledkem rozvoje osobnosti je zralý člověk, který zná svou cenu, světlé i stinné stránky a umí maximálně využívat svůj potenciál.


UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke školení budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.
PhDr. Jitka CRHOVÁ

PhDr. Jitka Crhová se věnuje lektorské a poradenské činnosti. Realizuje akreditované semináře Účinně proti stresu a vyhoření, Komunikace, prezentační dovednosti, osobní a firemní image, Rozvoj osobnosti a Etika v profesním životě. Lektorské práci se v rámci seminářů profesionálně věnuje od roku 2012, a to jak v rámci otevřených kurzů pro veřejnost, tak také zakázkových školení vytvořených klientům „na míru“. Ve svých školících programech využívá dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné správě. Dále spolupracuje na několika vzdělávacích projektech, v nichž se mimo školící činnosti zaměřuje na mentoring v oblasti rozvoje osobnosti a kariérní poradenství. Při své práci využívá množství praktických zkušeností, aktivit a příběhů.

Zobrazit kurzy

Tisk