Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
17.10.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Program:
I. Právní úprava (změny od 1. 1. 2020)
II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly
(dle zákona o kontrole)
  • Přípravná fáze - plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.
  • V průběhu kontroly - pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí orginálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.
  • Protokol o kontrole provedené na místě - náležitosti, námitky, vyřízení námitek, dodatky k protokolu.
  • Vedení kontrolního spisu, makulář.
III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly
(dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole a dle inventarizační vyhlášky)
  • Směrnice pro provádění vnitřní kontroly
  • Schvalování příjmů a výdajů - limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.
  • Záznam o provedení následné vnitřní kontroly - formy záznamu včetně inventurního soupisu.

IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (kdo zprávu podává a kdo nikoliv)

 

Seminář je určen zejména ekonomům a účetním příspěvkových organizací a dále kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný materiál a dále například vzor pověření k provedení kontroly, vzor protokolu o kontrole a také devět vzorů písemností souvisejících s vnitřní kontrolou příspěvkové organizace. Předběžné dotazy můžete zasílat společně se závaznou přihláškou.

Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-332/2023
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Petr SIKORA

Ing. Petr Sikora je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2002 se zabývá finanční kontrolou a tuto problematiku již několik let přednáší. Semináře se snaží připravovat vždy s ohledem na současný stav legislativy a využívá při tom poznatků z aktivní kontrolní činnosti. Věnuje se zejména problematice veřejnosprávní kontroly, vnitřní kontroly a majetku příspěvkových organizací. Svým posluchačům je k dispozici i prostřednictvím elektronické komunikace.

Zobrazit kurzy

Tisk