Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Celní předpisy v roce 2024 - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
9.10.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen dovozcům a vývozcům zboží mimo území EU, provozovatelům celních ekonomických režimů včetně celních skladů, pracovníkům poradenských firem.
Celní kodex Unie změnil od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské unii. Týkají se každého dovozce, vývozce i celního zástupce, nejvíce však držitelů povolení celních režimů a zjednodušených postupů.
Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální podobou pravidel zahraničního obchodu.
Program semináře:

Uvedení do problematiky celních předpisů:
-      účel
-      základní celní předpisy
-      základní pojmy
Celní hodnota zboží
-      pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty
-      vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží
-      praktické příklady
Původ zboží
-      nepreferenční
-      preferenční
Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu:
-      vstup zboží na celní území Společenství
-      předložení zboží k celnímu řízení
-      souhrnná celní prohlášení
-      dočasné uskladnění zboží
Propuštění zboží do celního režimu:
-      deklarant a zastupování v celním řízení
-      formy celních prohlášení
-      doklady nutné k celnímu řízení
-      kontrola zboží
-      rozhodnutí v celním řízení
-      apod.
Celní režimy:
-      druhy celních režimů
-      podmínky propuštění
-      formy celních prohlášení
Doklady nutné k celnímu řízení
Zjednodušené postupy v celním řízení
Celní dluh:
-      vznik celního dluhu, formy úhrady apod.
-      ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky)
Zajištění celního dluhu
Celní přestupky a celní delikty:
-      skutkové podstaty
-      sankce
Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ - aktuálně pro rok 2024.
Obchod s Velkou Británií po změnách od 1. ledna 2021.


UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Marek REINOHA

Marek Reinoha je poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Absolvoval základní celní kurs – nižší celní zkouška s vyznamenáním, dále odborný celní kurs – odborná celní zkouška s vyznamenáním a vyšší celní zkoušku. od roku 1991 působil na Federálním ministerstvu obchodu – na Ústřední celní správě jako celní úředník, v roce 1992 potom nastoupil na Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel, celní úřad Brno – letiště a následně celní úřad Brno II., kde po několika letech potom působil jako ředitel celního úřadu. Od roku 2004 se již výhradně věnuje poradenské, lektorské činnosti a publikační činnosti, v níž má bohaté zkušenosti – témata: celní předpisy, celní problematika, problematika DPH a SPD po vstupu ČR do EU, INCOTERMS, zahraniční obchod apod.

Zobrazit kurzy

Tisk