Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Celní předpisy v roce 2022/2023 - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
19.12.2022 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se
26.4.2023 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen dovozcům a vývozcům zboží mimo území EU, provozovatelům celních ekonomických režimů včetně celních skladů, pracovníkům poradenských firem.

Celní kodex Unie změnil od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské unii. Týkají se každého dovozce, vývozce i celního zástupce, nejvíce však držitelů povolení celních režimů a zjednodušených postupů.

Účastníci semináře budou seznámeni s aktuální podobou pravidel zahraničního obchodu.

Program semináře:

Uvedení do problematiky celních předpisů:

-      účel

-      základní celní předpisy

-      základní pojmy

Celní hodnota zboží

-      pravidla celního hodnocení, vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty

-      vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží

-      praktické příklady

Původ zboží

-      nepreferenční

-      preferenční

Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území Společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu:

-      vstup zboží na celní území Společenství

-      předložení zboží k celnímu řízení

-      souhrnná celní prohlášení

-      dočasné uskladnění zboží

Propuštění zboží do celního režimu:

-      deklarant a zastupování v celním řízení

-      formy celních prohlášení

-      doklady nutné k celnímu řízení

-      kontrola zboží

-      rozhodnutí v celním řízení

-      apod.

Celní režimy:

-      druhy celních režimů

-      podmínky propuštění

-      formy celních prohlášení

Doklady nutné k celnímu řízení

Zjednodušené postupy v celním řízení

Celní dluh:

-      vznik celního dluhu, formy úhrady apod.

-      ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky)

Zajištění celního dluhu

Celní přestupky a celní delikty:

-      skutkové podstaty

-      sankce

Informace k celnímu sazebníku integrovaného do TARIC CZ

Obchod z Velkou Británií po změnách od 1. ledna 2021.


UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Marek REINOHA

Marek Reinoha je poradce v oblasti cel a unijního obchodu. Absolvoval základní celní kurs – nižší celní zkouška s vyznamenáním, dále odborný celní kurs – odborná celní zkouška s vyznamenáním a vyšší celní zkoušku. od roku 1991 působil na Federálním ministerstvu obchodu – na Ústřední celní správě jako celní úředník, v roce 1992 potom nastoupil na Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel, celní úřad Brno – letiště a následně celní úřad Brno II., kde po několika letech potom působil jako ředitel celního úřadu. Od roku 2004 se již výhradně věnuje poradenské, lektorské činnosti a publikační činnosti, v níž má bohaté zkušenosti – témata: celní předpisy, celní problematika, problematika DPH a SPD po vstupu ČR do EU, INCOTERMS, zahraniční obchod apod.

Zobrazit kurzy

Tisk