Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Vedení pokladny, účetnictví, DPH, GDPR a další souvislosti ve vztahu k pokladně - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
13.6.2024 09:00 - 13:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se
30.9.2024 09:00 - 13:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se
18.11.2024 09:00 - 13:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Vhodné pro pokladní, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí pracovníky, účetní (pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce a ostatní).
1. Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace
 • organizační struktura účetní jednotky
 • druhy pokladních dokladů
 • oběh účetních dokladů
 • podpisové vzory
2. Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti
 • podle zákona o účetnictví
 • podle zákona o DPH - zjednodušení daňové doklady, pojetí daňových dokladů  – věrohodnost, neporušenost a čitelnost, změny na základě „Daňového balíčku“ podle data schválení ke dni konání semináře a aktuální judikáty k problémovým okruhům
 • pro potřeby účetní jednotky
 • obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
3. Jak vést pokladní knihu
 • ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC
 • obraty, zůstatky, protokolární předávání
4. Valutová pokladna
 • směny korun na valuty
 • zálohy na zahraniční pracovní cesty
 • vyúčtování zahraničních pracovních cest
5. Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny 6. Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy
7. Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce
8. Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí.
9. Pokladna v daňové evidenci
10. Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce
11. Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona
12. Úprava činnosti v pokladně ve vztahu k ochraně osobních údajů (GDPR) Dotazy, diskuse.

Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.
Květoslava NOVOTNÁ

Květoslava Novotná - daňový poradce, zapsaný v seznamu KDP pod  evid. č. 1188, bilanční účetní, certifikát bank. institutu, majitelka firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. v Brně. Lektorská činnost od roku 1993 na téma účetnictví. Lektorská činnost od roku 1996 témata účetnictví a daní. Vice než 30 let praxe v oboru účetnictví. 20 let praxe v oblasti daňového poradenství. 10 let výuky na vyšší odborné škole.

Zobrazit kurzy

Tisk