Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Spisová a archivní služba - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
26.9.2024 09:00 - 14:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Spisová a archivní služba - školení zaměřené na oběh dokumentů určené pro veřejnoprávní organizace.
Novela vyhlášky a národního standardu od 1. 7. 2023.

 

Seznámení posluchačů s pravidly pro oběh dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb., vyhlášky č. 259/2012 Sb. a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby příjem, označování, evidence, rozdělování, předávání, vyřizování, vyhotovování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů, tvorba spisů a typových spisů. 

Vedení spisové služby v elektronické podobě: vysvětlení, co znamená vést \"elektronickou spisovou službu\", návrh postupu, jak dát výkon spisové služby do souladu s novelizovanými právními předpisy ve stanovených termínech.  

Aktualizace spisového řádu: výčet ustanovení, která ve spisovém řádu nesmí chybět, hlavní důraz bude kladen na změny, které vyplynuly z novelizovaných právních předpisů. 

Dotazy a diskuze.

 

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-386/2021
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Mgr. Jiří SEDLICKÝ

Problematiku spisové služby a archivnictví přednáší od roku 2009, a to jak pro soukromoprávní, tak pro veřejnoprávní organizace. Ve svých přednáškách se snaží uplatnit poznatky ze své praxe. Upozorňuje posluchače na nejčastější nedostatky odhalené při státních kontrolách a účastníkům školení navrhuje kroky k jejich nápravě.

Zobrazit kurzy

Tisk