Po dobu letních prázdnin - zkrácená provozní doba - od 8 do 14 hodin. V pondělí 4. 7. 2022 dovolená. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme krásné léto :)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v účetním období 2022 - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
22.9.2022 09:00 - 14:00

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům některých vybraných účetních jednotek (např. organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací).
Program semináře:

  • výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku včetně způsobů oceňování,
  • výklad ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku včetně vymezení položek, které jsou předmětem odpisování,
  • výklad ustanovení Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku
  • způsoby odpisování – rovnoměrný, výkonový, komponentní,
  • stanovení předpokládané doby používání majetku
  • stanovení postupů pro vypracování (sestavení) odpisového plánu – příklady
  • stanovení odpisového plánu, úprava odpisového plánu,
  • stanovení zbytkové hodnoty, zohlednění zbytkové hodnoty v odpisovém plánu,
  • odpisování dlouhodobého majetku v souladu s Českým účetním standardem č. 708
  • příklady účetních odpisů včetně postupů účtování

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.
Jaroslava SVOBODOVÁ

Jaroslava Svobodová působí na Ministerstvu financí v Praze. Po ukončení studií působila 10 let jako referent finančního odboru Středočeského kraje, 18 let jako ekonom a 4 roky jako metodik účetnictví MŠMT. Od roku 1993 se věnuje rovněž přednáškové činnosti, a to v oblasti účetnictví. Je autorkou různých publikací směřujících k účetnictví.

Zobrazit kurzy

Tisk