Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající vládní opatření realizujeme i nadále pouze WEBINÁŘE. Provoz kanceláře je mírně omezen, velmi děkujeme za pochopení a podporu.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 gottwaldova@tsmvyskov.cz

Odpisování dlouhodobého majetku u vybraných účetních jednotek v účetním období 2021 - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
6.5.2021 10:00 - 15:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům některých vybraných účetních jednotek (např. organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací)
 
Program semináře
  • výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku včetně způsobů oceňování,
  • výklad ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na odpisování dlouhodobého majetku včetně vymezení položek, které jsou předmětem odpisování,
  • výklad ustanovení Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku
  • způsoby odpisování – rovnoměrný, výkonový, komponentní,
  • stanovení předpokládané doby používání majetku
  • stanovení postupů pro vypracování (sestavení) odpisového plánu – příklady
  • stanovení odpisového plánu, úprava odpisového plánu,
  • stanovení zbytkové hodnoty, zohlednění zbytkové hodnoty v odpisovém plánu,
  • odpisování dlouhodobého majetku v souladu  s Českým účetním standardem č. 708
  • příklady účetních odpisů včetně postupů účtování
UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.
Jaroslava SVOBODOVÁ

Jaroslava Svobodová působí na Ministerstvu financí v Praze. Po ukončení studií působila 10 let jako referent finančního odboru Středočeského kraje, 18 let jako ekonom a 4 roky jako metodik účetnictví MŠMT. Od roku 1993 se věnuje rovněž přednáškové činnosti, a to v oblasti účetnictví. Je autorkou různých publikací směřujících k účetnictví.

Zobrazit kurzy

Tisk