Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Zákon na ochranu zvířat proti týrání a jeho novelizace - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
14.11.2024 09:15 - 14:15

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
- se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí
- a se zaměřením na rozsáhlou novelu, která nabyla účinnosti 1. 2. 2021
 • základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy,
 • orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany zvířat proti týrání, a jejich změny,
 • vybrané kompetence krajských veterinárních správ, odborné vyjádření KVS a rozšíření výjimek z povinnosti si ho vyžádat po 1. 2. 2021,
 • přestupky v zákoně na ochranu zvířat, právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete, změny ve správním trestání od 1. 2. 2021,
 • zvláštní opatření v zákoně na ochranu zvířat, zejména umístění týraného zvířete do náhradní péče, předběžná náhradní péče, a jejich změny od 1. 2. 2021,
 • novinky v úhradě nákladů za zvířata v předběžné náhradní péči, náhradní péči a za zvířata, kterým nemůže chovatel zabezpečit péči z důvodu hospitalizace apod.,
 • problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat,
 • problematika napadení zvířete zvířetem po 1. 2. 2021,
 • stručný přehled dalších novinek v právní úpravě.
UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-619/2021
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Jana TRAPLOVÁ

JUDr. Jana Traplová je odbornice na problematiku právní ochrany zvířat proti týrání. Od roku 2002 se touto problematikou zabývá v rámci své pracovní činnosti jako právník na Ministerstvu zemědělství, a to nejprve v rámci Ústřední komise pro ochranu zvířat, později v rámci oddělení ochrany zvířat. Podílí se na tvorbě právních předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání a na jejich výkladu. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2003.

Zobrazit kurzy

Tisk