Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající vládní opatření realizujeme i nadále pouze WEBINÁŘE. Provoz kanceláře je mírně omezen, velmi děkujeme za pochopení a podporu.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 gottwaldova@tsmvyskov.cz

Zákon na ochranu zvířat proti týrání a jeho novelizace - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
21.4.2021 09:15 - 13:45

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 790 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se
9.6.2021 10:00 - 14:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 790 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
- se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí
- a se zaměřením na rozsáhlou novelu, která nabyla účinnosti 1. 2. 2021
  • základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy,
  • orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany zvířat proti týrání, a jejich změny,
  • vybrané kompetence krajských veterinárních správ, odborné vyjádření KVS a rozšíření výjimek z povinnosti si ho vyžádat po 1. 2. 2021,
  • přestupky v zákoně na ochranu zvířat, právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete, změny ve správním trestání od 1. 2. 2021,
  • zvláštní opatření v zákoně na ochranu zvířat, zejména umístění týraného zvířete do náhradní péče, předběžná náhradní péče, a jejich změny od 1. 2. 2021,
  • novinky v úhradě nákladů za zvířata v předběžné náhradní péči, náhradní péči a za zvířata, kterým nemůže chovatel zabezpečit péči z důvodu hospitalizace apod.,
  • problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat,
  • problematika napadení zvířete zvířetem po 1. 2. 2021,
  • stručný přehled dalších novinek v právní úpravě.
UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.
JUDr. Jana TRAPLOVÁ

JUDr. Jana Traplová je odbornice na problematiku právní ochrany zvířat proti týrání. Od roku 2002 se touto problematikou zabývá v rámci své pracovní činnosti jako právník na Ministerstvu zemědělství, a to nejprve v rámci Ústřední komise pro ochranu zvířat, později v rámci oddělení ochrany zvířat. Podílí se na tvorbě právních předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání a na jejich výkladu. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2003.

Zobrazit kurzy

Tisk