Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Hospodaření s FKSP v příspěvkových organizacích (webinář)

Termín Místo Cena
28.11.2024 09:00 - 14:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Program:

1) Legislativní rámec

•       zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

•       zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

•       zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

2) Základní příděl

•       tvorba (výše a zálohy)

•       vyúčtování.

3) Legislativní pravidla pro hospodaření s prostředky fondu

•       bankovní účet, pokladna

•       zaměstnanci a rodinní příslušníci jako příjemci benefitů

•       neexistence právního nároku na plnění z fondu

•       zákaz zpětného proplácení výdajů vynaložených zaměstnanci

•       možnost plné úhrady nákladů

•       nepeněžní plnění jako pravidlo, peněžní plnění jako výjímka

•       rovný přístup a zákaz diskriminace.

4) Vnitřní pravidla pro hospodaření s prostředky fondu

•       směrnice, kolektivní smlouva

•       rozpočet FKSP.

5) Použití fondu - vybrané problémy

•       příspěvky na plnění léčebného a zdravotnického charakteru

•       stravování a peněžitý příspěvek na stravování

•       rekreace

•       penzijní připojištění

•       dary.

Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací. Účastníci semináře elektronicky obdrží podrobný písemný materiál a další doprovodné materiály. V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice zejména formou chatu, dotazy je možné zasílat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz. Účastníci semináře budou zejména upozorněni na změny v oblasti FKSP od 1. 1. 2024 (zrušení vyhlášky o FKSP, novela rozpočtových pravidel, změna daňového režimu benefitů).


Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

  

Upozornění a certifikáty

Ing. Petr SIKORA

Ing. Petr Sikora je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2002 se zabývá finanční kontrolou a tuto problematiku již několik let přednáší. Semináře se snaží připravovat vždy s ohledem na současný stav legislativy a využívá při tom poznatků z aktivní kontrolní činnosti. Věnuje se zejména problematice veřejnosprávní kontroly, vnitřní kontroly a majetku příspěvkových organizací. Svým posluchačům je k dispozici i prostřednictvím elektronické komunikace.

Zobrazit kurzy

Tisk