Po dobu letních prázdnin - zkrácená provozní doba - od 8 do 14 hodin. V pondělí 4. 7. 2022 dovolená. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme krásné léto :)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Hospodaření s FKSP v příspěvkových organizacích (webinář)

Seminář je akreditován MŠMT pro DVPP.

Termín Místo Cena
26.8.2022 09:00 - 14:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Program:
1) Legislativní rámec
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
2) Základní příděl
 • tvorba (výše a zálohy)
 • vyúčtování.
3) Legislativní pravidla pro hospodaření s prostředky fondu
 • bankovní účet, pokladna
 • zaměstnanci a rodinní příslušníci jako příjemci benefitů
 • neexistence právního nároku na plnění z fondu
 • zákaz zpětného proplácení výdajů vynaložených zaměstnanci
 • možnost plné úhrady nákladů
 • nepeněžní plnění jako pravidlo, peněžní plnění jako výjímka
 • rovný přístup a zákaz diskriminace.
4) Vnitřní pravidla pro hospodaření s prostředky fondu
 • směrnice, kolektivní smlouva
 • rozpočet FKSP.
5) Použití fondu - vybrané problémy
 • příspěvky na plnění léčebného a zdravotnického charakteru
 • stravování a peněžitý příspěvek na stravování
 • rekreace
 • penzijní připojištění
 • dary.

Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací. Účastníci semináře elektronicky obdrží podrobný písemný materiál a další doprovodné materiály. V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice zejména formou chatu, dotazy je možné zasílat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz. Program semináře bude reagovat na případné další změny  legislativy.


Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MSMT-14060/2021-4-596
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Petr SIKORA

Ing. Petr Sikora je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2002 se zabývá finanční kontrolou a tuto problematiku již několik let přednáší. Semináře se snaží připravovat vždy s ohledem na současný stav legislativy a využívá při tom poznatků z aktivní kontrolní činnosti. Věnuje se zejména problematice veřejnosprávní kontroly, vnitřní kontroly a majetku příspěvkových organizací. Svým posluchačům je k dispozici i prostřednictvím elektronické komunikace.

Zobrazit kurzy

Tisk