Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2021/2022 - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
17.3.2022 09:00 - 13:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 790 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se
31.8.2022 09:00 - 13:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 790 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Program semináře:

 

 • Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., zákon č. 284/2021 Sb.
 • Novely stavebního zákona č. 403/2020 Sb.; č. 47/2020 Sb., účinné od 01.01.2021
 • Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb, novela č. 250/2018 Sb.
 • Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči
 • Druhy dokumentace, odpovídající správní řízení pro ÚR, SP, DP, pasport
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných činností
 • Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek, ohodnocení majetku, daně a účetnictví. Vyhl. 169/2016 Sb.
 • Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací
 • Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky, vizualizaci
 • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod. v návaznosti na ČSN, technických předpisů, odkazů na soudní rozhodnutí.
 • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy, občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb.
 • Duševní vlastnictví – technická práva, patenty, ochranné známky, zákon 527/1990 Sb., a další.
 • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:

- Stavebního zákona

- Novely stavebního zákona 403/2020 Sb.,
- Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.,
- Občanského zákoníku včetně novel, vady dokumentace a staveb
- Zákona o veřejných zakázkách
- Účetních a daňových předpisů, ZDP č. 540/2020 Sb., 602/2020 Sb., a navazujících vyhlášek

 • Cenové předpisy a výkazy výměr, dotace, finanční výpomoci, ceny obvyklé hodnota věci, hodnoty v dokumentaci
 • Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku
 • Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci, odpovědná osoba.
 • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
 • Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí, EIA.
 • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie, změny ÚP, podrobnost. Novely platné od 01.01.2021.
 • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.
 • Správní řízení, Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ), Katastr nemovitostí - závazné a nezávazné údaje.
 • Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, zadavatele a stavebníka podle NSZ a NOZ.
 • Dokumentace a projednávání EIA, sloučená řízení, SEA a společná řízení.
 • Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci, zákon č. 22/1997 Sb., zákon č. 90/2016 Sb.
 • Dokumentace k technických zařízení, vyhrazená technická zařízení (plyn, elektrika, tlakové nádoby, zdvihací zařízení, ocelové konstrukce, záchytné jímky a nádrže)
 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, novela č. 169/2018 Sb., a č. 403/2020 Sb.
 • Zákon č. 184/2006 Sb., vyvlastňovací zákon, novela 403/2020 Sb.
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhl. č. 23/2008 Sb., č. 246/2021 Sb.

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.
Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk