Po dobu letních prázdnin - zkrácená provozní doba - od 8 do 14 hodin. V pondělí 4. 7. 2022 dovolená. Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme krásné léto :)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2021/2022 - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
31.8.2022 09:00 - 13:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Program semináře:

 

 • Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., zákon č. 284/2021 Sb.
 • Novely stavebního zákona č. 403/2020 Sb.; č. 47/2020 Sb., účinné od 01.01.2021
 • Vyhl. č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních staveb, novela č. 250/2018 Sb.
 • Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o památkové péči
 • Druhy dokumentace, odpovídající správní řízení pro ÚR, SP, DP, pasport
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných činností
 • Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek, ohodnocení majetku, daně a účetnictví. Vyhl. 169/2016 Sb.
 • Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací
 • Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky, vizualizaci
 • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod. v návaznosti na ČSN, technických předpisů, odkazů na soudní rozhodnutí.
 • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy, občanský zákoník, zák. č. 121/2000 Sb.
 • Duševní vlastnictví – technická práva, patenty, ochranné známky, zákon 527/1990 Sb., a další.
 • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:

- Stavebního zákona

- Novely stavebního zákona 403/2020 Sb.,
- Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.,
- Občanského zákoníku včetně novel, vady dokumentace a staveb
- Zákona o veřejných zakázkách
- Účetních a daňových předpisů, ZDP č. 540/2020 Sb., 602/2020 Sb., a navazujících vyhlášek

 • Cenové předpisy a výkazy výměr, dotace, finanční výpomoci, ceny obvyklé hodnota věci, hodnoty v dokumentaci
 • Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku
 • Průzkumy, zkoušky, měření, revize nezbytné v dokumentaci, odpovědná osoba.
 • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.
 • Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí, EIA.
 • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie, změny ÚP, podrobnost. Novely platné od 01.01.2021.
 • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, oprav, udržování.
 • Správní řízení, Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku – Občanský zákoník (NOZ), Katastr nemovitostí - závazné a nezávazné údaje.
 • Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, zadavatele a stavebníka podle NSZ a NOZ.
 • Dokumentace a projednávání EIA, sloučená řízení, SEA a společná řízení.
 • Nařízení EP a RADY EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh – uplatnění v dokumentaci, zákon č. 22/1997 Sb., zákon č. 90/2016 Sb.
 • Dokumentace k technických zařízení, vyhrazená technická zařízení (plyn, elektrika, tlakové nádoby, zdvihací zařízení, ocelové konstrukce, záchytné jímky a nádrže)
 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, novela č. 169/2018 Sb., a č. 403/2020 Sb.
 • Zákon č. 184/2006 Sb., vyvlastňovací zákon, novela 403/2020 Sb.
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhl. č. 23/2008 Sb., č. 246/2021 Sb.

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.
Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk