Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

NOVELIZACE VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA - STAVEBNÍ ŘÁD, povolování staveb, kolaudace a odstraňování staveb (informace o aktuálním stavu rekodifikace stavebního práva) - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
30.8.2022 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
1 890 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vybranými otázkami novelizace veřejného stavebního práva, s procesem rekodifikace a se stávajícím právním stavem.
Účastníci semináře budou seznámeni se systematikou nového stavebního zákona, jeho členěním. Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty nového stavebního zákona se zaměřením na stavební řád a základní postupy dle stavebního řádu ve vztahu k povolování staveb, jejich kolaudacím a povolováním/nařizováním odstraňování staveb.
Seminář bude primárně zaměřen na formy/způsoby povolování staveb, budou vysvětleny vybrané postupy před zahájením řízení o povolení stavby, zahájení správního řízení o povolení stavby, průběh řízení o povolení stavby, lhůty, rozhodnutí o povolení stavby, možnost tzv. zrychleného řízení o povolení stavby a dále formy a způsoby kolaudace a povolování/nařizování odstranění stavby.
Program semináře:
  • Obecné informace o rekodifikaci
  • Základní pojmy a instituty stavebního řádu
  • Správní orgány
  • Povolování staveb – žádost, postup v řízení, rozhodnutí, lhůty, aj.
  • Kolaudace.
  • Řízení o odstranění stavby - povolení a nařízení odstranění stavby. 
  • Bude prezentován vývoj legislativy dané problematiky k datu konání semináře.
  • Dotazy.
UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke kurzu Vám budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-385/2022
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Alena KLIKOVÁ Ph.D.

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. působí jako odborná asistentka na katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a jako advokátka, přičemž se věnuje hlavně oblasti správního práva a oblastem souvisejícím. Je členkou výkladové komise pro vodní zákon při MZe a dále členkou Komise pro ve- řejné právo I - komise pro správní právo č. 1 Legislativní rady vlády. Přednáškové činnosti se v rámci seminářů věnuje od roku 2003.

Zobrazit kurzy

Tisk