Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Účetní metody - specifika v účetnictví územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
4.6.2024 09:15 - 14:15

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům uvedených účetních jednotek.
Program semináře:
Specifika vyplývající z ustanovení:
  • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  • vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech,
  • vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o účetnictví,
  • vyhlášky č. 270/2010 Sb.,  o inventarizaci majetku a závazků,
  • vyhlášky č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek.
  • Českých účetních standardů č. 701 až 710
  • Vybrané postupy účtování

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-123/2024
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Jaroslava SVOBODOVÁ

Jaroslava Svobodová působí na Ministerstvu financí v Praze. Po ukončení studií působila 10 let jako referent finančního odboru Středočeského kraje, 18 let jako ekonom a 4 roky jako metodik účetnictví MŠMT. Od roku 1993 se věnuje rovněž přednáškové činnosti, a to v oblasti účetnictví. Je autorkou různých publikací směřujících k účetnictví.

Zobrazit kurzy

Tisk