Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON - povolování staveb podle nového stavebního zákona - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
27.8.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se
15.10.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se
14.11.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se
10.12.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Dlouho připravovaná rekodifikace veřejného stavebního práva je ve finále. V současné době zcela nový stavební zákon postupně nabývá účinnosti a již je také dvakrát změněn. Cílem semináře je objasnit účastníkům, které stavby budou podléhat povolení, který úřad bude povolení vydávat a jakým způsobem stavební úřad povede řízení. Ve zkratce „co-kdo-jak“.
Účastníci budou informováni o rozdělení staveb na drobné - jednoduché – ostatní – vyhrazené, o rozdílné příslušnosti a způsobu povolování a užívání staveb podle jednotlivých druhů. Nový stavební zákon vytváří novou soustavu stavebních úřadů a přináší bližší úpravu činnosti dotčených orgánů. Končí rozdělení stavebních úřadů na obecné/speciální/vojenské/jiné stavební úřady. Mění se kvalifikační požadavky na úředníky. Krajský stavební úřad bude v mnoha případech rozhodovat prvostupňově. Zřizuje se Dopravní a energetický stavební úřad - zcela nový státní stavební úřad s celostátní působností pro povolování vyhrazených staveb.
S naplněním cíle jedna stavba – jeden úřad – jedno povolení souvisí další změny v redukci současných forem povolení.
Program semináře:
•    Rozdělení staveb na drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní
•    Režim staveb u jednotlivých druhů staveb
•    Nová soustava stavebních úřadů (MMR, MPO, MD, Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní stavební úřady, jiné stavební úřady)
•    Úkony před zahájením řízení (předběžná informace, úkony dotčených orgánů, vyjádření vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury)
•    Průběh řízení (náležitosti žádosti, účastníci řízení, námitky účastníků a připomínky veřejnosti, vyjádření stavebníka, posuzování záměru)
•    Povolení (lhůta pro vydání, náležitosti povolení, platnost, přechod povolení, změna a zrušení povolení)
•    Zrychlené řízení a rámcové povolení

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, zástupcům dotčených orgánů, autorizovaným architektům či inženýrům i odborné veřejnosti.

Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-777/2021
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ

Dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích, je spoluautorkou komentářů ke stavebnímu zákonu. Působí jako lektorka a zkušební komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2002. Členka České společnosti pro stavební právo.

Zobrazit kurzy

Tisk