Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Inventarizace majetku a závazků v ukázkách a příkladech v účetní praxi vybraných účetních jednotek - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
4.11.2024 09:30 - 14:30

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek.

Program semináře:

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků

-         požadavky na průkaznost účetnictví,

-         oceňování majetku a závazků – příklady způsobů oceňování,

-         inventarizace majetku a závazků – předmět inventarizace, ukázky inventurních soupisů,

ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků

-         obsahové vymezení položek aktiv a pasiv rozvahy (majetku a závazků),

-         obsahové vymezení položek knihy podrozvahových účtů vykazovaných v příloze v účetní závěrce

ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na organizaci a provedení inventarizace konkrétní příklady a ukázky a nejčastější nejasnosti,

postupy účtování inventarizačních rozdílů vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. a z ustanovení Českých účetních standardů platných pro účetní období 2024

odpovědi na dotazy, diskuse.

 

 

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-128/2023
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Jaroslava SVOBODOVÁ

Jaroslava Svobodová působí na Ministerstvu financí v Praze. Po ukončení studií působila 10 let jako referent finančního odboru Středočeského kraje, 18 let jako ekonom a 4 roky jako metodik účetnictví MŠMT. Od roku 1993 se věnuje rovněž přednáškové činnosti, a to v oblasti účetnictví. Je autorkou různých publikací směřujících k účetnictví.

Zobrazit kurzy

Tisk