Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

DPH u stavebních a montážních prací - sazby, PDP, změny účelu využití staveb, operace související s nemovitosti - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
27.11.2024 09:00 - 13:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Určeno pro: účetní a daňové poradce, plátce DPH, širokou podnikatelskou veřejnost.
Cíl školení: probrat praktickou aplikaci zákona na řadě konkrétních situacích.
Program:
- Definice nemovité věci, stavby, služeb vztahujících se k nemovitosti
- Místo plnění u služby, kde nemovitost tvoří konstitutivní prvek, kdo je osobou povinnou přiznat daň, různí subdodavatelé, jak fakturovat, kdy je možnost zdanění přes OSS, příklady, příklady
- Místo plnění u dodání zboží s následnou instalací nebo montáží vlastními zaměstnanci, subdodavatelsky, přijetí těchto služeb, kdo je osobou povinnou přiznat daň, příklady, příklady – Sazby daně u stavebních prací, při výstavbě, prodeji nemovitostí
- Přenesená daňová povinnost
- Změny účelu použití u staveb a korekční mechanismy nároku na odpočet daně
- Prokazování výše nároku na odpočet daně podle předpokládaného účelu
- Problematika stavebních pozemků, prodeje,
- Problematika nájmů dlouhodobých, krátkodobých, co není nájem, obvyklá cena jako základ daně, změny účelu použití
- zrušení registrace plátce dle nových pravidel a případné korekce odpočtu
- Aktuality, judikatura, koordinační výbory
- Diskuse, odpovědi na dotazy

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke kurzu obdržíte na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.
Ing. Marika VOŽENÍLKOVÁ

Ing. Marika Voženílková je absolventka VŠE v Praze, zaměstnanec Generálního finančního ředitelství jako metodik nepřímých daní. Přednáší problematiku daně z přidané hodnoty jak pro podnikatelské, tak i neziskové subjekty. Semináře jsou vedeny s důrazem na praktickou aplikaci zákona. Posluchačům je legislativní úprava vysvětlována na konkrétních příkladech z praxe, jsou informováni o aktuálních metodických stanoviscích daňové správy a rozsudcích ESD a NSS.

Zobrazit kurzy

Tisk