Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
8.10.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Program semináře:
 • Platná legislativa v r. 2024, zákon o rozpočtové kázni a související změny zákonů.
 • Schvalování rozpočtů p.o., metodika MFČR a  kompetence ke změnám schválených údajů – určuje zřizovatel. Povinnosti zřizovatele, povinnosti p.o.
 • zákon č. 250/2000 Sb.
- zřizovací listiny, formy nabývaní majetku a daňové souvislosti
- finanční hospodaření p.o., hlavní a doplňková činnost, jak správně přičlenit režijní náklady. Proč správně vykazovat náklady a výnosy na jednotlivé druhy činností, daňové dopady,
- právo nabýt dar nebo dědictví
- porušení rozpočtové kázně – pravomoci zřizovatele
 • P.o. a veřejné rejstříky, povinnost ukládat účetní závěrky, zápis p.o. do obchodního  rejstříku
 • Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703,704 a 709 - metodika MFČR
 • Účtování ostatních transferů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703
 • Účtování na fondech, zejména odvody z fondu investic zřizovateli, nově účtování o použití peněžních prostředků fondu investic na provozní účely dle zdroje fondu.
 • Úloha zřizovatele u tvorby i čerpání fondu investic příspěvkovou organizací.
 • Rezervní fond a jeho použití.
 • Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p.o., zbytková  hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele
 • Schvalování účetní závěrky, jak postupovat v případech zjištěných významných chyb závěrek. Pojmy účetní HV x zlepšený HV, rozdělení zisku.
UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke školení budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-789/2022
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Hana JURÁŇOVÁ

Ing. Hana Juráňová působí již 20 let jako daňová poradkyně a auditorka. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá legislativou platnou pro hospodaření organizací v rámci veřejné správy. Provádí kontrolní činnost, podílí se na přezkumech hospodaření a auditech účetních závěrek, poskytuje konzultační služby. Od roku 2005 se věnuje i přednáškové činnosti.

Zobrazit kurzy

Tisk