Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Jak správně prezentovat a jak zvládat trému - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
20.11.2024 09:15 - 13:45

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Komu je kurz určen:
Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit zásadám správné prezentace a umění jak zvládat trému.
Přínos kurzu:
Účastníci kurzu se učí, jak vystupovat profesionálně, jak při prezentaci správně využívat prvky verbální, neverbální a vokální komunikace. Program se zaměřuje na správné vyjadřování a rétoriku, stejně jako na praktické osvojení si prezentačních dovedností. Pomáhá odhalit příčiny trémy, mapuje její projevy a učí jak trému zvládat.
Osnova kurzu:
  • Profesionální vystupování
V profesním životě zažíváme různé situace, ve kterých potřebujeme umět vystupovat skutečně profesionálně.
  • Správné využívání prvků neverbální a vokální komunikace při praktické prezentaci
Nejen naše slova, ale i náš vzhled, naše tělo a náš hlas rozhodují o tom, jak nás druzí vnímají ...
  • Fáze a průběh prezentace
Příprava na prezentaci, hlavní zásady při realizaci jednotlivých částí prezentace.
  • Správné vyjadřování a rétorika
Nejen to, co říkáme, ale také to, jak to říkáme ovlivňuje posluchače...  
  • Praktické osvojení si dovedností
Učíme se prezentovat. Důležité zásady v praxi.
  • Tréma
Jak se tréma projevuje a co se při ní děje.
  • Jak trému zvládat
Možné způsoby zvládání trémy.
  • Vliv sebeúcty na zvládání trémy
Posílení vědomí vlastní hodnoty při boji s trémou.
  • Osobní image při prezentaci
  • Praktické aktivity
V rámci kurzu jsou využívány ukázková videa a praktické aktivity vedoucí ke zlepšení prezentačních dovedností a odbourávání trémy.

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke školení budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.
PhDr. Jitka CRHOVÁ

PhDr. Jitka Crhová se věnuje lektorské a poradenské činnosti. Realizuje akreditované semináře Účinně proti stresu a vyhoření, Komunikace, prezentační dovednosti, osobní a firemní image, Rozvoj osobnosti a Etika v profesním životě. Lektorské práci se v rámci seminářů profesionálně věnuje od roku 2012, a to jak v rámci otevřených kurzů pro veřejnost, tak také zakázkových školení vytvořených klientům „na míru“. Ve svých školících programech využívá dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné správě. Dále spolupracuje na několika vzdělávacích projektech, v nichž se mimo školící činnosti zaměřuje na mentoring v oblasti rozvoje osobnosti a kariérní poradenství. Při své práci využívá množství praktických zkušeností, aktivit a příběhů.

Zobrazit kurzy

Tisk