Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Vymáhání místních poplatků - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
13.6.2024 09:15 - 14:15

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se
15.10.2024 09:15 - 14:15

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se
19.11.2024 09:15 - 14:15

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Program semináře:
 1. Procesní postup při správě místních poplatků; vztah zákona o místních poplatcích, daňového řádu a občanského soudního řádu.
 2. Způsoby vymáhání místních poplatků.
 3. Daňová exekuce jako jeden ze způsobů vymáhání pohledávek.
 4. Předpoklady nařízení daňové exekuce, vztah úpravy v daňovém řádu k úpravě v občanském soudním řádu.
 5. Jednotlivé druhy exekučních titulů, materiální a formální vykonatelnost exekučního titulu.
 6. Lhůta pro placení daně a úkony přerušující její běh.
 7. Vyloučení majetku z daňové exekuce.
 8. Odklad a zastavení daňové exekuce.
 9. Exekuční náklady.
 10. Zjišťování postižitelného majetku dlužníka.
 11. Způsoby provedení daňové exekuce – srážky ze mzdy, přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, přikázání jiné peněžité pohledávky, postižení jiných majetkových práv.
 12. Vymáhání nedoplatků po nezletilých a osobách s omezenou svéprávností.
 13. Správa a vymáhání místních poplatků u dlužníků, u kterých byl zjištěn úpadek. 
UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-542/2023
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Mgr. Jana VIŠŇOVSKÁ

Zobrazit kurzy

Tisk