Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Účtování a evidence majetku v příkladech a ukázkách u vybraných účetních jednotek - online kurz

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
1.10.2024 09:30 - 14:30

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům některých vybraných účetních jednotek.
 • Skutečnosti související s účtování a evidencí majetku, které vyplývají z ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • oceňování majetku,
 • zhodnocování majetku  (metody a postupy)
 • odpisování majetku (stanovení doby životnosti a odpisového plánu, schvalování odpisových plánů, změny odpisového plánu)
 • Skutečnosti související s účtování a evidencí majetku, které vyplývají z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • druhy majetku a jejich specifika (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek)
 • pořizování dlouhodobého majetku
 • Evidence jednotlivých „druhů“ majetku včetně příkladů účtování v souladu s Českými účetními standardy,
 • zařazování majetku
 • vyřazování majetku (nadbytečný majetek, prodej majetku, bezúplatné předání majetku, likvidace z důvodu opotřebení)
 • Karta majetku a její obsah
 • Inventarizace majetku (zákon č. 563/1991 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb.)
Upozornění:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-124/2024
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Jaroslava SVOBODOVÁ

Jaroslava Svobodová působí na Ministerstvu financí v Praze. Po ukončení studií působila 10 let jako referent finančního odboru Středočeského kraje, 18 let jako ekonom a 4 roky jako metodik účetnictví MŠMT. Od roku 1993 se věnuje rovněž přednáškové činnosti, a to v oblasti účetnictví. Je autorkou různých publikací směřujících k účetnictví.

Zobrazit kurzy

Tisk