Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Veřejné zakázky z pohledu dodavatele pro začátečníky a mírně pokročilé - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
26.6.2024 09:00 - 13:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Školení by mělo účastníkům poskytnout základní informace o veřejných zakázkách, o druzích zadávacích řízení a jejich průběhu, o kvalifikaci dodavatelů, o obsahu a podání nabídky, o hodnocení a výběru nabídky a o možnostech napadení veřejné zakázky v případě protiprávního postupu zadavatele. Na semináři budou probrány základní povinnosti zadavatele, jaké druhy zadávacího řízení může zadavatel použít, jak musí dodavatel zpracovat a podat nabídku, jak se dodavatel může bránit v případě, když zadavatel veřejné zakázky poruší povinnosti vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách.
Klíčové pojmy:
Veřejná zakázka, dodavatel veřejné zakázky, zadávací řízení, zadávací dokumentace, kvalifikace dodavatelů
Cíl semináře:
Seminář by měl účastníkům poskytnout základní informace o veřejných zakázkách, o druzích zadávacích řízení a jejich průběhu, o kvalifikaci dodavatelů, o obsahu a podání nabídky, o hodnocení a výběru nabídky a o možnostech napadení veřejné zakázky v případě protiprávního postupu zadavatele.
Na školení budou probrány základní povinnosti zadavatele, jaké druhy zadávacího řízení může zadavatel použít, jak musí dodavatel zpracovat a podat nabídku, jak se dodavatel může bránit v případě, když zadavatel veřejné zakázky poruší povinnosti vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách.
Obsah semináře:
  • Právní úprava veřejných zakázek
  • Definice základních pojmů (veřejná zakázka, druhy veřejných zakázek, typy zadavatelů)
  • Zadávací řízení (druhy a zákonné možnosti jejich použití u různých typů zadavatelů)
  • Zadávací dokumentace (obsah, zpřístupnění, dodatečné informace)
  • Kvalifikace dodavatelů (druhy kvalifikačních předpokladů, prokazování a splnění kvalifikace)
  • Hodnotící kritéria (druhy hodnotících kritérií, možnosti jejich použití, zakázaná hodnotící kritéria)
  • Průběh zadávacího řízení (zahájení, podání nabídek, otevírání obálek, hodnocení nabídek, výběr)
  • Lhůty v zadávacím řízení (druhy lhůt, změna lhůt)
  • Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (námitky, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele)
UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Mgr. Martin BUDIŠ

Hlavním odborným pracovníkem pro oblast veřejných zakázek je Mgr. Martin Budiš, který byl dlouholetým pracovníkem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se na různých postech pohybuje od roku 2001.

V roce 2004 absolvoval na Ministerstvu pro místní rozvoj školení školitelů k problematice zákona o veřejných zakázkách (č. 40/2004 Sb.) a v roce 2006 absolvovat totéž školení k zákonu č. 137/2006 Sb.

Mgr. Martin Budiš je akreditovaným lektorem v oblasti zadávání veřejných zakázek. Některé své semináře obohacuje rovněž o případové studie. 

Zobrazit kurzy

Tisk