Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Metodika stanovení individuálních úhrad za služby spojené s bydlením - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
28.5.2024 09:00 - 13:30

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Služby závazně „upravené“ a „neupravené“ právními předpisy -klasifikacecharakteristika, logistika
Stručný přehled právních předpisů ke službám spojeným s bydlením, – kritická analýza a východiska.
Měření resp. indikace tepla k vytápění a spotřeby teplé vody – aktuální změny platné pro rok 2024:
  1. Měsíční informace o spotřebě tepla a teplé vody od 1.1.2024 (transpozice směrnice EU) pro příjemce služeb od poskytovatele služeb - § 8a zákona o službách zákona o službách.
  2. Novela zákona č. 67/2013 Sb. zákonem č. 424/2022 Sb..  s výjimkami a přechodné ustanovení do 31.12.2026
  3. Druhá novela vyhlášky č. 269/2015 Sb. vyhláškou  č. 274/2023 Sb.,  ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb. Omyly MMR s prezentací parametrických změn a evropsky unikátní vazby podílu nákladových složek k energetické charakteristice objektu.
  4. Předpoklad dálkového odečtu přístroji registrace tepla a vodoměry na teplou vodu : „ Dálkově odečitatelným měřidlem pro účely zákona jsou buď měřidla podle zákona o metrologii (kalorimetry, vodoměry) nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění (indikátory, které umožňují provední odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů s výjimkou takového měřidla nebo zařízení, které bylo instalováno před 1.1.2022 a není nastaveno na dálkový odečet minimálně s měsíčním intervalem“..Úprava definice ČR v rozporu s evropskou směrnicí.
  5. Forma doručení a zpřístupnění informace – způsob doručení není stanoven, může se jednat o osobní předání, zaslání v listinné podobě nebo elektronické doručení. Optimální je způsob  umožňující dálkový přístup příjemce služby k informacím a o tomto zpřístupnění poskytovatel služby prokazatelně příjemce služby vyrozumí; možnost získat informace v listinné formě za úplatu během zúčtovacího období; náklady na informování o spotřebě nelze zahrnout do vyúčtování „tepelných“ služeb, ale jinou formou , např. jako náklad na správu domu; doručení informací nejpozději do 25 pracovních dnů od konce předmětného období.
  6. Smysl průběžného informování  určuje metodiku zjišťování a zpracování příslušných údajů. Rozdíl mezi vyúčtováním (s finančními náležitostmi) a informováním (bez finančních náležitostí). Příklady aplikace povinnosti bez smyslu účelu a podstaty informování.
  7. Algoritmus výpočtu směrného ukazatele – měsíční a kumulativní údaje.
  8. Působnost Českého metrologického institutu v legální metrologii Schvalování typu a ověřování stanovených měřidel, posuzování shody měřidel, subjekty opravující měřidla nebo provádějící jejich montáž.odborné služby v oblasti metrologie. Právní úprava metrologie – zákony č. 505/1990 Sb. a č. 22/1997 Sb. Návrh novely vyhlášky č.345/2002 Sb.. Vodoměry a měřidla tepla.
Následná možnost diskuze zaměřená na konzultace problémů.
Sylabus k dané problematice.

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.

Ing. Jiří SKUHRA CSc.

Ing. Jiří Skuhra, CSc, autor řady odborných a metodických textů s více než 60-ti publikovanými texty v odborném tisku, je autorem monografií a spolupracuje s nakladatelstvími Linde Praha a Verlag Dashofer. Je v pravidelném kontaktu s odbornou i laickou veřejností, přednáškové činnosti se věnuje po celou dobu profesní kariéry v tuzemsku i v zahraničí. Dvacet pět let byl pracovníkem ústředních orgánů státní správy, pracoval v komerční sféře (bankovnictví a spotřební průmysl) a v zahraničí v mezinárodní informační organizaci. Je odborníkem na problematiku správy budov, vyjadřuje se zejména k právním, technickým a ekonomickým aspektům spojeným s funkci technických zařízení domu jejichž prostřednictvím se poskytují doprovodné služby k bydlení a užití nebytových prostor.

Zobrazit kurzy

Tisk