Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení) - online kurz

Seminář je akreditován zadost.

Termín Místo Cena
5.11.2024 09:00 - 14:00

on-line kurzy

WEBINÁŘE on-line kurzy
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) Přihlásit se

Popis kurzu

Obce a statutární města patří mezi významné pronajímatele nemovitých věcí. Přitom jsou vázány jak předpisy veřejného práva, tak i práva soukromého. Podrobná znalost veřejnoprávní procedury, dané zákonem o obcích, je nejlepší prevencí před nechtěnými následky absolutní neplatnosti právního jednání obce. Dále se výklad zaměří na zásadní rozdíly mezi nájmem a pachtem a na jejich důsledky v právní praxi. Podrobně budou probrány otázky nájmu prostoru sloužícího podnikání včetně doporučení pro obsah nájemních smluv.
Obsah semináře:    
1) Specifika postavení obcí jakožto pronajímatelů a propachtovatelů nemovitých věcí
2) Procedurální pravidla v obci před uzavřením nájemní či pachtovní smlouvy
3) Rozdíl mezi nájmem a pachtem a důsledky přechodných ustanovení občanského zákoníku
4) Předmět nájmu a pachtu – nemovité věci a jejich části
5) Obsah nájemní a pachtovní smlouvy; praktická doporučení ve prospěch pronajímatele a propachtovatele
6) Nájemné a pachtovné a jejich změny, platby za služby a zálohy na ně, jistota (kauce)
7) Skončení nájmu a pachtu
8) Specifika nájmu prostoru sloužícího podnikání
9) Judikatura a aktuální legislativní vývoj
Seminář je určen: Zaměstnancům obecních úřadů a magistrátů odpovědným za agendu smluvního užívání nemovitého majetku obce třetími osobami. Dále i široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické.

Upozornění a certifikáty

  • Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.
  • , číslo akreditace: MV ČR
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Adam ZÍTEK Ph.D.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D. působí jako advokát a vyučuje v Ústavu práva a právní vědy o.p.s. Rovněž byl členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií a vysokoškolských učebnic.

Zobrazit kurzy

Tisk