Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2025 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - online kurz

Termín Místo Cena (vč. DPH)
4.11.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se
4.12.2024 09:00 - 14:00

online kurz

WEBINÁŘE online kurz
2 200 Kč(e-osvědčení, materiál k semináři) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).
Obsah semináře:
Změny v pracovněprávní oblasti
Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2025
- vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
Změny v zákoně o daních z příjmů
Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
Dohoda o provedení práce  

Pojištění při výkonu činnosti na základě dohody o provedení práce zaměstnancem v  režimu oznámené dohody
Režim oznámené dohody - oznamování záměru
Evidence oznámených dohod u ČSSZ
Neoznámené dohody a účast na pojistném
Parametrické změny

- rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v r. 2025
- nové redukční hranice pro rok 2025
- maximální vyměřovací základ v roce 2025
- dobrovolná účast na důchodovém pojištění  
Změny ve zdravotním pojištění
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti

- minimální vyměřovací základ
- odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu  
Změny v oblasti srážek ze mzdy
- nezabavitelná částka v roce 2025
- mez, nad kterou  je mzda zabavitelná bez omezení
- vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
- posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
- paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet
- souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
- započítávání osob se zdravotním postižením a prokazování těchto skutečností, náhradní plnění
Další změny k datu konání semináře
Dotazy a diskuse

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.


Ing. Růžena KLÍMOVÁ

Ing. Růžena Klímová se po ukončení Vysoké školy ekonomické v roce 1971 věnovala jako vedoucí pracovník problematice odměňování zaměstnanců v obchodní organizaci, poté na ČVUT a odbornou praxi v této sféře završila desetiletou činností na Ministerstvu zahraničních věcí. Přednáškovou a publikační činností se zabývá od roku 1997. V současné době publikuje odborné články především u společnosti Verlag Dashofer, v nakladatelství Linde, u společnosti OSWALD a u dalších vydavatelů. Je autorem a spoluautorem několika publikací o mzdách vydávaných nakladatelstvím Verlag Dashofer a OSWALD. Její semináře a školení jsou zaměřeny na mzdové účetnictví a personální agendu.

Zobrazit kurzy

Tisk