Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

EMPATICKÁ KOMUNIKACE

Termín Místo Cena (vč. DPH)
21.3.2023 09:00 - 15:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 300 Kč(coffee break, oběd, písemný materiál) (vč. DPH) Přihlásit se

Popis kurzu

Řeč je pramenem nedorozumění, správně vidíme jen srdcem...
(Antoine de Saint Exupéry)

Komu je kurz určen:
Kurz je určen všem, kteří chtějí prohlubovat své dovednosti v oblasti empatické komunikace. Reflektuje skutečnost, že v profesní i osobní oblasti je velmi potřebné mít vysokou úroveň komunikačních dovedností a míru empatie, která umožňuje co nejlépe zvládat komunikaci s lidmi, vč. obtížných a náročných situací.

Přínos kurzu:
Kurz seznamuje se základními principy empatické komunikace, s možnými problémy v komunikaci a jejich řešením. Pomáhá osvojit si způsob komunikace založený na empatickém přístupu, který je užitečný v kontaktu s lidmi na pracovišti i v soukromí. Ukazuje cestu, jak komunikaci vést k oboustranné spokojenosti. Přináší inspiraci a motivaci pro zlepšení komunikace v profesním i osobním životě.
Osnova kurzu:
• Smysl komunikace
Pochopit, být pochopen, navázat vztah, vstoupit do vzájemného dialogu.
• Věcná a vztahová rovina komunikace
Rozlišení věcné a vztahové roviny komunikace ušetří v praxi mnoho zbytečných nepříjemností.
• Verbální komunikace
Platí přísloví „mluviti stříbro, mlčeti zlato“?
• Neverbální komunikace
Mimika, oční kontakt, gestikulace, doteky, pohyby, vzdálenost – interpersonální zóny, postoje. Jak a čím vším vlastně komunikujeme?
• Vokální komunikace
Tón hlasu, jeho intonace a síla tvoří významnou součást naší komunikace.
• Zásady ovlivňující kvalitu komunikace
Informace, otevřenost, intuice, aktivní naslouchání, kladení otázek.
• Komunikace \"na dálku\"
Jak působíme na lidi na \"druhém konci drátu\" - na telefonu, u počítače...
• Hlavní zásady ovlivňující kvalitu komunikace
Empatické naslouchání
Odpovídající zpětná vazba, vedení dialogu
Vhodné vyjadřování názoru
• Interní komunikace
Nemluvíme pouze s klienty, ale také v týmu mezi sebou - i zde hraje roli empatie ...
• Obrana proti silové komunikaci
Empatie neznamená \"nechat si všechno líbit\" aneb jak reagovat na silový způsob jednání.
• Praktické aktivity
Součástí kurzu jsou i praktické aktivity, jejichž prostřednictvím se účastníci mohou dozvědět něco o sobě i druhých a vylepšit své způsoby komunikace.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.
PhDr. Jitka CRHOVÁ

PhDr. Jitka Crhová se věnuje lektorské a poradenské činnosti. Realizuje akreditované semináře Účinně proti stresu a vyhoření, Komunikace, prezentační dovednosti, osobní a firemní image, Rozvoj osobnosti a Etika v profesním životě. Lektorské práci se v rámci seminářů profesionálně věnuje od roku 2012, a to jak v rámci otevřených kurzů pro veřejnost, tak také zakázkových školení vytvořených klientům „na míru“. Ve svých školících programech využívá dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné správě. Dále spolupracuje na několika vzdělávacích projektech, v nichž se mimo školící činnosti zaměřuje na mentoring v oblasti rozvoje osobnosti a kariérní poradenství. Při své práci využívá množství praktických zkušeností, aktivit a příběhů.

Zobrazit kurzy

Tisk