Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Veřejné zakázky od A do Z

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
18.6.2024 09:00 - 14:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 400 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se
12.12.2024 09:00 - 14:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 400 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Osvojte si vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek, včetně konkrétních příkladů a řešení případových studií s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Seznamte se s jednotlivými fázemi výběrového řízení a průběhem veřejné zakázky, od vypracování zadávací dokumentace, až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení. Po úspěšném absolvování získáte schopnost efektivně vést zadávací řízení. Věnovat se budeme zadávacím řízením, podmínkami použití, jejich zahájení a lhůtami, průběhem a ukončením či zrušením. Zaměříme se také na předpokládanou hodnotu a její význam. Nebude chybět ani důležitá část kvalifikačních předpokladů a jejich stanovování.

Zaměříme se i na novelu zákona č.  166/2023 Sb. platnou od 16.7.2023 týkající se kompletní revizi zákona. 
Program:
Zadávejte veřejné zakázky s přehledem a bezchybně.

Cílem semináře je seznámit všechny druhy zadavatelů veřejných zakázek s procesem a průběhem veřejné zakázky.
Obsah semináře:
•    Zadavatel, jeho vymezení, postavení příspěvkových a rozpočtových organizací měst a obcí jako zadavatelů – způsoby řešení zadávání.
•    Druhy zadávacích řízení, předpokládaná hodnota zakázky, veřejná zakázka malého rozsahu, významná veřejná zakázka.
•    Věstník veřejných zakázek, profil zadavatele, obchodní podmínky, seznam poddodavatelů.
•    Proces zadávání – typy řízení, lhůty.
•    Zadávací podmínky – způsobilost dodavatele a její prokazování, specifikace předmětu veřejné zakázky, obchodní podmínky, odkazy na konkrétní zboží/služby, diskriminační požadavky v zadávací dokumentaci, poddodavatelé a „sčítání kvalifikace“.
•    Zadávání částí zakázek.
•    Poskytování zadávací dokumentace a dodatečných informací.
•    Nabídka, obsah.
•    Otevírání obálek s nabídkami a potřebná dokumentace. Proces a průběh posuzování nabídek. Hodnocení nabídek. Mimořádně nízká nabídková cena. Rozhodnutí.
•    Uzavření smlouvy.
•    Změny smluv.
V rámci novely zákona bude vysvětleno, jaké dopady bude mít provedená změna na praktický postup. Informace budou zejména zaměřeny na upřesnění transpozice zadávacích směrnic, zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel, snížení administrativní zátěže a rozšíření práv účastníků zadávacího řízení.
Seminář je určen nejen pro začátečníky.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-416/2013
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Mgr. Martin BUDIŠ

Hlavním odborným pracovníkem pro oblast veřejných zakázek je Mgr. Martin Budiš, který byl dlouholetým pracovníkem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek. V oblasti veřejných zakázek se na různých postech pohybuje od roku 2001.

V roce 2004 absolvoval na Ministerstvu pro místní rozvoj školení školitelů k problematice zákona o veřejných zakázkách (č. 40/2004 Sb.) a v roce 2006 absolvovat totéž školení k zákonu č. 137/2006 Sb.

Mgr. Martin Budiš je akreditovaným lektorem v oblasti zadávání veřejných zakázek. Některé své semináře obohacuje rovněž o případové studie. 

Zobrazit kurzy

Tisk