Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Správní trestání na úseku stavebního práva - jako následek stavební nekázně (z. č. 183/2006 Sb. - zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění)

Seminář je akreditován zadost.

Termín Místo Cena
21.11.2024 09:00 - 14:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 400 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Cílem semináře je prohloubit teoretické znalosti příslušných správních orgánů při řízeních o přestupcích fyzických osob, fyzických podnikajících osob a právnických osob  podle stavebního zákona; dále procvičit na praktických příkladech jednotlivé kroky správního orgánu při projednávání a rozhodování přestupků fyzických osob, fyzických podnikajících osob a právnických osob na úseku stavebního řádu.
  1. Právní úprava
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (ZoP)
- zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
- zákon č.183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (změnový zákon)
  1. Objasnění nejdůležitějších pojmů, nová terminologie, pojmy a sjednocení procesních pravidel
  • vztah  ZoP k jiným předpisům jako je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 251/2016 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  1. Co by mělo zpravidla předcházet řízení o přestupku podle stavebního zákona?
- Kontrolní prohlídka (příp. podání vysvětlení podle ZoP), zúřadování stížností a podnětů na pracovištích stavebních úřadů podle správního řádu
  1. Zahájení řízení z úřední moci o přestupku podle stavebního zákona
  1. Rozhodování o přestupcích, náležitosti rozhodnutí o přestupku

Upozornění a certifikáty

  • Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.
  • , číslo akreditace: MV ČR
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Mgr. Renata SNĚGOŇOVÁ

Mgr. Renata Sněgoňová působí ve veřejné správě jako  vedoucí právního úseku  odboru územního plánování a stavebního řádu. Již devět let lektoruje semináře na témata související s agendou stavebních úřadů, ale i s agendou odborů dopravy, odborů investic, správy obecního majetku apod. Její semináře jsou založeny jak na teoretických znalostech, tak v neposlední řadě na praktických zkušenostech se správní činností úřadů.

Zobrazit kurzy

Tisk