Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Nový občanský zákoník - činnosti a smlouvy, investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb, katastr nemovitostí – ocenění daných činností a smluvní vztahy

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
16.3.2023 09:00 - 13:30

PRAHA 1, Senovážné nám. 5, učebny firmy Kočka spol. s r. o.

PRAHA PRAHA 1, Senovážné nám. 5, učebny firmy Kočka spol. s r. o.
2 200 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář je určen pracovníkům investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, pracovníkům odborů výstavby a správy majetku.
Program:
 • Návrh nového stavebního zákona, základní změny
 • Novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění novely č. 169/2018 Sb. a novely 403/2020
 • Novela stavebního zákona č. 225/2017 - správní řízení, lhůty, zákonná a nezákonná závazná stanoviska
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., smluvní ujednání a zásady tvorby smluv, verze je účinná od 1. 1. 2021
 • Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání
 • Druhy smluv k těmto činnostem, vady smluv, nesprávná ustanovení, vyvlastňovací řízení, omezení vlastnických práv
 • Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti:
- zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
- autorský dozor, technický dozor, manager projektu
- koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
- nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
- autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad
 • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, omezení a vyvlastnění majetkových práv, zákony a vyhlášky
 • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, stavbyvedoucího
 • Postupy umísťování, povolování a užívání staveb. Dodatečné povolování staveb.
 • Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady. Správná volba dokumentace (vyhl. č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 405/2017 Sb., 169/2016 Sb., 403/2000 Sb., 583/2020 Sb.)
 • Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr.
 • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - sdružení).
 • Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr (jedná se o smluvní část).
 • Fakturace a zatřídění pořízeného majetku. DPH staveb pro sociální bydlení.
 • Řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv, duševního vlastnictví
 • Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení
 • Rozbor a závaznost norem, technických předpisů, neřízení EP a Rady EU, např. 305/2011, odkazy na rozsudky soudů
 • Rozbor a závaznost druhu cen - 4 základní předpisy
 • Bezpečnostní a technické předpisy ve vlastnictví
 • Odpisování obcí a vztah vůči dodavateli stavby z hlediska jeho povinnosti zatřídit fakturované práce
 • Dopravní a technická infrastruktura, ochranná pásma, věcná břemena
 • Plošné stavby, komunikace, chodníky apod.
 • Katastr nemovitostí a navazující úkony, závaznost nebo nezávaznost údajů z KN (4 předpisy)

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-519/2018
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Jiří BLAŽEK

Ing. Jiří Blažek přednáší na svým seminářích odbornou problematiku z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodních smluv a veřejných zakázek od r 1990. Využívá svých praktických zkušeností. Je autorem několika odborných publikací a řady speciálních sborníků.

Zobrazit kurzy

Tisk