Děkujeme, že jste s námi.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Užívání staveb

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
14.12.2021 09:00 - 13:30

BRNO, Hotel Grand, Benešova 18-20, salonek

Hotel se nachází cca 300 m od hlavního nádraží ČD v Brně.
BRNO BRNO, Hotel Grand, Benešova 18-20, salonek
1 990 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Seminář bude zaměřen na základní formy kolaudování staveb – kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí, na jednotlivé formy změny v užívání staveb a jejich projednávání, na jejich právní úpravu ve stavebním zákoně i prováděcích vyhláškách. Pozornost bude věnována náležitostem podání, průběhu projednávání, kontrolní prohlídce stavby, náležitostem souhlasu i rozhodnutí. Jednotlivé instituty budou podrobně probrány také se zohledněním obecné úpravy ve správním řádu. Účastníci budou dále upozorněni na speciální úpravu pro určité druhy staveb podle liniového zákona.
Od 1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 403/2020 Sb., který přináší novelu nejenom zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon, ale také mění dalších více než 20 zákonů, mezi nimi i stavební zákon a správní řád. Provedené změny stavebního zákona se týkají též kolaudačního řízení.
Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů. Seznámeni budou se související judikaturou správních soudů a dále též s právní úpravou užívání staveb podle právě projednávaného návrhu nového stavebního zákona. Nedílnou součástí semináře bude diskuse k tématu a odpovědi na dotazy účastníků.
Program semináře:
Kolaudace
 • Stavby, které podléhají kolaudaci
 • Povinnosti stavebníka u staveb nepodléhajících kolaudaci
 • Formy kolaudace: Kolaudační souhlas, Kolaudační rozhodnutí
 • Projednání nepodstatných odchylek
Změna v účelu užívání stavby
 • Změna podmíněná a nepodmíněná změnou dokončené stavby
 • Další vybraná související ustanovení stavebního zákona
 • Aktuální judikatura soudů
 • Informace o právní úpravě užívání staveb podle nového stavebního zákona
 • Diskuse

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-538/2021
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ

JUDr. Vladimíra Sedláčková působí jako zástupkyně ředitelky odboru stavebního řádu, Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautorka zákona o vyvlastnění, lektorka a komisařka pro ověřování ZOZ na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Lektorské činnosti se věnuje 12 let.

Zobrazit kurzy

Tisk