Děkujeme, že jste s námi.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Ukládání povinností stavebním úřadem, kontrolní prohlídka stavby a zvláštní pravomoci stavebního úřadu

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
7.12.2021 09:00 - 13:30

BRNO, Hotel Grand, Benešova 18-20, salonek

Hotel se nachází cca 300 m od hlavního nádraží ČD v Brně.
BRNO BRNO, Hotel Grand, Benešova 18-20, salonek
1 990 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se
16.12.2021 09:00 - 13:30

PRAHA 4, TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, kongresový sál

PRAHA PRAHA 4, TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, kongresový sál
1 990 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Stavební úřady nevedou pouze řízení o podané žádosti, ale stavební zákon jim svěřuje soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Ve veřejném zájmu je stavební úřad oprávněn provádět kontrolní prohlídky stavby. Jeho zvláštní pravomocí je vlastníkovi stavby nařídit například provedení udržovacích prací, nezbytné úpravy na stavbě, nutné zabezpečovací práce, opatření na sousedním pozemku a stavbě nebo neodkladné odstranění stavby.
Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonnými povinnostmi stavebníka a vlastníka každé stavby, s jednotlivými nástroji stavebního úřadu k provádění dozoru a k nápravě vad zjištěných na stavbách, s důvody a podmínkami vstupu na cizí pozemky a do staveb.  Seminář se bude věnovat právní úpravě stavebního zákona a obecné úpravě správního řádu při provádění řízení, vydávání rozhodnutí ukládajících povinností a jejich vymáhání. Seminář je doplněn o související judikaturu správních soudů.
Účastníci budou rovněž informováni o posledních novelách platného stavebního zákona a o stavu projednávání rekodifikace veřejného stavebního práva, zejména o budoucí úpravě kontrolní činnosti stavebního úřadu a podobě zakazujících opatření i opatření k nápravě. Nedílnou součástí semináře je diskuse k problematice semináře a odpovědi na dotazy účastníků.
Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, zástupcům dotčených orgánů, vlastníkům staveb, odborné veřejnosti.
 
Obsah semináře:
Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
 • kontrolní prohlídky
 • neodkladné odstranění stavby
 • nutné zabezpečovací práce
 • nezbytné úpravy, stavební příspěvek
 • údržba stavby
 • vyklizení stavby
 • opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • související judikatura správních soudů
 • vymáhání plnění uložených povinností
Další vybraná ustanovení stavebního zákona
 • povinnosti stavebníka a vlastníka stavby
 • vstupy na pozemek a do staveb
 • pořádková pokuta
Informace o budoucí právní úpravě kontroly prováděné stavebním úřadem a opatření k nápravě podle projednávaného nového stavebního zákona.
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-584/2021
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ

JUDr. Vladimíra Sedláčková působí jako zástupkyně ředitelky odboru stavebního řádu, Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautorka zákona o vyvlastnění, lektorka a komisařka pro ověřování ZOZ na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Lektorské činnosti se věnuje 12 let.

Zobrazit kurzy

Tisk