Děkujeme za Vaši přízeň :)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

NOVELIZACE VEŘEJNÉHO STAVEBNÍHO PRÁVA - stavební řád, povolování staveb, kolaudace a odstraňování staveb (informace o aktuálním stavu rekodifikace stavebního práva)

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
20.6.2023 09:00 - 14:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 200 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vybranými otázkami novelizace veřejného stavebního práva, s procesem rekodifikace a se stávajícím právním stavem.
Účastníci semináře budou seznámeni se systematikou nového stavebního zákona, jeho členěním. Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty nového stavebního zákona se zaměřením na stavební řád a základní postupy dle stavebního řádu ve vztahu k povolování staveb, jejich kolaudacím a povolováním/nařizováním odstraňování staveb.
Seminář bude primárně zaměřen na formy/způsoby povolování staveb, budou vysvětleny vybrané postupy před zahájením řízení o povolení stavby, zahájení správního řízení o povolení stavby, průběh řízení o povolení stavby, lhůty, rozhodnutí o povolení stavby, možnost tzv. zrychleného řízení o povolení stavby a dále formy a způsoby kolaudace a povolování/nařizování odstranění stavby.
Program semináře:
  • Obecné informace o rekodifikaci
  • Základní pojmy a instituty stavebního řádu
  • Správní orgány
  • Povolování staveb – žádost, postup v řízení, rozhodnutí, lhůty, aj.
  • Kolaudace.
  • Řízení o odstranění stavby - povolení a nařízení odstranění stavby. 
  • Bude prezentován vývoj legislativy dané problematiky k datu konání semináře.
  • Dotazy.

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-384/2022
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Alena KLIKOVÁ Ph.D.

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. působí jako odborná asistentka na katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a jako advokátka, přičemž se věnuje hlavně oblasti správního práva a oblastem souvisejícím. Je členkou výkladové komise pro vodní zákon při MZe a dále členkou Komise pro ve- řejné právo I - komise pro správní právo č. 1 Legislativní rady vlády. Přednáškové činnosti se v rámci seminářů věnuje od roku 2003.

Zobrazit kurzy

Tisk