Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Stavební zákon a zákon o jednotném environmentálním stanovisku prakticky

Seminář je akreditován zadost.

Termín Místo Cena
13.6.2024 09:00 - 14:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 400 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vybranými otázkami nového stavebního zákona a s novým institutem, který představuje jednotné environmentální stanovisko.
Účastníci semináře budou seznámeni se systematikou nového stavebního zákona, jeho členěním, účinností a přechodným obdobným. Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty nového stavebního zákona a základní postupy dle stavebního řádu ve vztahu k povolování staveb, jejich kolaudacím a povolováním/nařizováním odstraňování staveb. Budou vysvětleny vybrané postupy před zahájením řízení o povolení stavby se zaměřením na vysvětlení jednotného environmentálního stanoviska. Bude vymezen obsah, forma, závaznost jednotného environmentálního stanoviska. Dále bude vysvětlen postup v odvolacím řízení dle nového stavebního zákona. 
Obsah:
 • Účinnost a přechodné období
 • Organizace stavební správy
 • Stavební právo hmotné – požadavky na výstavbu
 • Řízení o povolení záměru
 • Odstraňování staveb a terénních úprav
 • Řízení o užívání
 • Vyjádření, koordinované vyjádření, koordinované závazné stanovisko
 • Jednotné environmentální stanovisko
 • Opravné prostředky a přezkum rozhodnutí stavebního úřadu
 • Informační systémy veřejné správy (portál stavebníka, evidence stavebních postupů…) - očekávaný stav

Upozornění a certifikáty

 • Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu.
 • , číslo akreditace: MV ČR
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D. a Mgr. Kateřina POSPÍŠILOVÁ

JUDr. Alena Kliková, Ph.D. působí jako odborná asistentka na katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a jako advokátka, přičemž se věnuje hlavně oblasti správního práva a oblastem souvisejícím. Je členkou výkladové komise pro vodní zákon při MZe a dále členkou Komise pro ve- řejné právo I - komise pro správní právo č. 1 Legislativní rady vlády. Přednáškové činnosti se v rámci seminářů věnuje od roku 2003.

 

Mgr. Kateřina Pospíšilová

 

Zobrazit kurzy

Tisk