Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Hospodaření s FKSP v příspěvkových organizacích

Seminář je akreditován MŠMT pro DVPP.

Termín Místo Cena
21.8.2023 09:00 - 14:00

OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek

Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov:

Ze zastávky Svinov mosty horní zastávka, tramvají č. 4 (směr Nová Huť), cesta trvá 26 min, výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova)

 

Z hlavního vlakového nádraží:

Od hlavního nádraží tramvají č. 2 (směr Výškovice), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 1 (směr Dubina), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 8 (směr Vřesinská), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

POZOR!!! u tramvaje č. 4 musí být směr Nová Huť – jezdí ještě tramvaj směr Hranečník, ale na Hranečníku se musí přestoupit na druhou tramvaj č. 4, která jede směr Nová Huť.

 

POZOR!!! – tramvaj č. 4 jezdí od 7 do 8 hodin každých 10 minut (7.04, 7.14, 7.24, 7.34, 7.44, 7.54 hod) a po 8 hodině jezdí každých 20 minut (8.14, 8.34, 8.54, 9.34 hod).

OSTRAVA OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek
2 200 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Program:
1) Legislativní rámec
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
2) Základní příděl
 • tvorba (výše a zálohy)
 • vyúčtování.
3) Legislativní pravidla pro hospodaření s prostředky fondu
 • bankovní účet, pokladna
 • zaměstnanci a rodinní příslušníci jako příjemci benefitů
 • neexistence právního nároku na plnění z fondu
 • zákaz zpětného proplácení výdajů vynaložených zaměstnanci
 • možnost plné úhrady nákladů
 • nepeněžní plnění jako pravidlo, peněžní plnění jako výjímka
 • rovný přístup a zákaz diskriminace.
4) Vnitřní pravidla pro hospodaření s prostředky fondu
 • směrnice, kolektivní smlouva
 • rozpočet FKSP.
5) Použití fondu - vybrané problémy
 • příspěvky na plnění léčebného a zdravotnického charakteru
 • stravování a peněžitý příspěvek na stravování
 • rekreace
 • penzijní připojištění
 • dary.
Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací. Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a další doprovodné materiály. V průběhu celého semináře bude možné klást dotazy k probírané problematice, dotazy je možné zasílat i před seminářem na e-mail: petr-sikora@centrum.cz. Program semináře bude reagovat na případné další změny legislativy.

Upozornění a certifikáty

 • Seminář je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MSMT-14060/2021-4-596
 • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Petr SIKORA

Ing. Petr Sikora je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2002 se zabývá finanční kontrolou a tuto problematiku již několik let přednáší. Semináře se snaží připravovat vždy s ohledem na současný stav legislativy a využívá při tom poznatků z aktivní kontrolní činnosti. Věnuje se zejména problematice veřejnosprávní kontroly, vnitřní kontroly a majetku příspěvkových organizací. Svým posluchačům je k dispozici i prostřednictvím elektronické komunikace.

Zobrazit kurzy

Tisk