Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Účetnictví, daně a rozpočty příspěvkových organizací

Seminář je akreditován MV ČR.

Termín Místo Cena
6.6.2024 09:00 - 14:00

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

BRNO BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
2 400 Kč(coffee break, písemný materiál) Přihlásit se

Popis kurzu

Rekapitulace podstatných změn předpisů platných pro rok 2024, jejich výklady a stanoviska MFČR – například zákon o daních z příjmů, zákon o DPH – nové výklady, povinnosti pro evidenci majetku, jeho TZ a významných oprav, povinnosti při odregistraci. Stručná informace o digitalizaci účetnictví v ČR.  Často kladené dotazy a odpovědi MFČR. Ostatní změny legislativy dle aktuálního stavu ke dni pořádání semináře.
  • Rekapitulace účetních zásad platných pro příspěvkové organizace - vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu
Metodika účetnictví – účetní záznamy, účetní zápisy, průkaznost. Formy účetních záznamů – listinná, technická, formy podpisových záznamů
Opravy chyb, storna dokladů, archivace, úloha inventarizace.
Struktura aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, bilanční kontinuita, zachycení hospodářského výsledku, struktura vlastních zdrojů. ¨
Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu  u p.o.), jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky
Dohadné  položky, časové rozlišení, rezervy, podrozvahová  evidence – změny v oceňování
Pohledávky v účetnictví, opravné položky účetní a daňové, časté chyby
Systém tvorby a čerpání peněžních fondů.
Základy účtování o transferech.
Hlavní a hospodářská činnost, oddělené účtování, daňové dopady
  • Rekapitulace rozdílů mezi účetním zobrazením nákladů a výnosů a jejich vlivem na základ daně z příjmů, rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, ostatní významné odlišnosti, účet 408 a změny základů daně v minulých obdobích
  • Rozpočty nákladů a výnosů příspěvkových organizací v roce 2023, zákonná ustanovení, stanoviska  MFČR, oprávnění  zřizovatele, oprávnění statutárního orgánu příspěvkových organizací

Upozornění a certifikáty

  • Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-808/2023
  • Akreditované kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH.
Ing. Hana JURÁŇOVÁ

Ing. Hana Juráňová působí již 20 let jako daňová poradkyně a auditorka. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá legislativou platnou pro hospodaření organizací v rámci veřejné správy. Provádí kontrolní činnost, podílí se na přezkumech hospodaření a auditech účetních závěrek, poskytuje konzultační služby. Od roku 2005 se věnuje i přednáškové činnosti.

Zobrazit kurzy

Tisk