Děkujeme za Vaši přízeň :)
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Obce, města, magistráty, kraje

Školení pro obce, města, magistráty, kraje

Kurzy reflektující potřebu znalosti různorodé problematiky v obcích, městech, magistrátech či krajích.

S námi víte víc. Většina kurzů je navíc akreditována MVČR.
Na našich seminářích se dozvíte mnoho aktuálních a zajímavých informací z oblasti práva i měkkých dovedností. Své znalosti si zdokonalíte a zkušenosti získáte na školeních zaměřených na správní řízení, katastrální zákon, úřední desku, matriku, ztráty a nálezy, vidimaci a legalizaci, registr smluv, veřejné zakázky, finanční hospodaření územních samosprávných celků, geoparticipaci a mnoho dalšího.
Filtr

Spisová a archivní služba

Přednáší: Mgr. Jiří SEDLICKÝ

Spisová a archivní služba - školení zaměřené na oběh dokumentů určené pro veřejnoprávní organizace.   Seznámení posluchačů s pravidly pro oběh dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 259/...

Termíny kurzů:
27. 04. 2023 - BRNO
09. 11. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Vyvlastnění jako způsob majetkoprávní přípravy provedení veřejně prospěšných staveb

Přednáší: Mgr. Renata SNĚGOŇOVÁ

Vyvlastnění  jako  způsob majetkoprávní přípravy provedení veřejně prospěšných  staveb a staveb ve veřejném zájmu; veřejný zájem upravený ve zvláštních zákonech; liniový zákon. 1. Právní předpisy sou...

Termíny kurzů:
27. 04. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat (nejen) s úřady - online kurz

Přednáší: RNDr. Ing. Eva URBANOVÁ Ph.D., MBA

Datové schránky v praxi aneb jak efektivně elektronicky komunikovat (nejen) s úřady. Seznámení s problematikou elektronické komunikace nejen s úřady, se zaměřením na praktickou práci s datovou ...

Termíny kurzů:
27. 04. 2023 - WEBINÁŘE
26. 10. 2023 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Spisová a archivní služba - online kurz

Přednáší: Mgr. Jiří SEDLICKÝ

Spisová a archivní služba - školení zaměřené na oběh dokumentů určené pro veřejnoprávní organizace. Seznámení posluchačů s pravidly pro oběh dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 2...

Termíny kurzů:
27. 04. 2023 - WEBINÁŘE
09. 11. 2023 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Zákon o obcích

Přednáší: Mgr. Blanka HANZELOVÁ

Zákon o obcích je platný od roku 2000. My se na zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva a ochranu osobních údajů, střet zájmu, právo občana vyjádřit své stanovisko k projednávaným věcem, požad...

Termíny kurzů:
02. 05. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě - online kurz

Přednáší: Ing. Hana JURÁŇOVÁ

Program semináře: Legislativní rámec v r. 2023, novela zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole,  pravidla pro pověřování oprávněných osob řídící kontrolou. Změny prováděcí vyhlášky č. 4...

Termíny kurzů:
02. 05. 2023 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Účetnictví pro ÚSC a jimi zřizované příspěvkové organizace

Přednáší: Ing. Hana JURÁŇOVÁ

Program semináře: Legislativa platná pro vedení účetnictví obecně, speciální legislativy pro účetní jednotky – obce, kraje, DSO a p.o., výklady a stanoviska z r. 2022 pro r. 2023. Základní...

Termíny kurzů:
04. 05. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahu k veřejné správě ČR - online kurz

Přednáší: JUDr. Petr KOLMAN Ph.D.

Seminář se věnuje problematice práva na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souvisejícím právním předpisům včetně judikatury.  Seminář se dotk...

Termíny kurzů:
04. 05. 2023 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

MÍSTNÍ POPLATKY V PRAXI - online kurz

Přednáší: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ

Jednotlivé místní poplatky v roce 2023 a informace o projednávaném stavu další novely zákona o místních poplatcích – Sněmovní tisk č. 307. Aktuální informace: návrh novely zákona o místních po...

Termíny kurzů:
04. 05. 2023 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

NOVINKA
Jak zvládnout roli vedoucího ve svém týmu

Přednáší: Mgr. Helena MACKOVÁ

Role vedoucího se dá naučit, ale žádný universální návod platný pro všechny neexistuje.  Každý v sobě máme své vlastní recepty, které nám skvěle fungují. Jde o to je najít, nebát se a správně použít. ...

Termíny kurzů:
09. 05. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Katastr nemovitostí

Přednáší: Ing. Květa OLIVOVÁ

Katastr nemovitostí aktuálně. Právní předpisy týkající se katastru nemovitostí; zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí v...

Termíny kurzů:
11. 05. 2023 - BRNO
26. 10. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Inventarizace majetku a závazků v ukázkách a příkladech v účetní praxi vybraných účetních jednotek - online kurz

Přednáší: Jaroslava SVOBODOVÁ

Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek. Program semináře: - ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví se zaměřením na oblast inv...

Termíny kurzů:
11. 05. 2023 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

NOVINKA
Mezinárodní právo rodinné

Přednáší: JUDr. Michaela ŠVECOVÁ

Program semináře: Úvodem - obecně k rodinnému právu vztahy v rodině rodičovské konflikty a jejich dopad na dítě mezinárodní rodina a vztahy, odlišnost kultur význam mezinárodníh...

Termíny kurzů:
11. 05. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona

Přednáší: Ing. Jiří BLAŽEK

 Program semináře: •    Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. •    Novela vyhl. č. 583/2020 Sb., dokumentace liniových dopravních staveb •    Vyhl. č. 146/2008 Sb., projektová dokumentace dopravních ...

Termíny kurzů:
12. 05. 2023 - BRNO
31. 08. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Zákon o pozemních komunikacích

Přednáší: JUDr. Miroslava ROŠKOVÁ

Problematika zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, po novele z roku 2020: kategorie pozemních komunikací, vlastnictví komunikací, součásti a příslušenství komunikací, výko...

Termíny kurzů:
16. 05. 2023 - BRNO
24. 10. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení v praxi

Přednáší: Mgr. Martin BUDIŠ

Účastníci budou seznámeni s problematikou postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a s možnostmi použití a průběhem veřejné zakázky zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení. Obsa...

Termíny kurzů:
18. 05. 2023 - BRNO
12. 12. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Zákon o registru smluv

Přednáší: Mgr. Miroslav PAPOUŠEK

Tento seminář je určen pro všechny, kteří se potřebují nebo chtějí seznámit s problematikou povinného zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tedy zejména pro obce, kraje, p...

Termíny kurzů:
18. 05. 2023 - PRAHA
23. 05. 2023 - OLOMOUC
25. 05. 2023 - BRNO
30. 05. 2023 - OSTRAVA

Další termíny najdete v detailu kurzu.

Detail kurzu

Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací - online kurz

Přednáší: Ing. Petr SIKORA

Program: I. Právní úprava (změny od 1. 1. 2020) II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly (dle zákona o kontrole) Přípravná fáze - plán kontrol, sdělení záměru provést ...

Termíny kurzů:
18. 05. 2023 - WEBINÁŘE
19. 10. 2023 - WEBINÁŘE
Detail kurzu

Načíst další