Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Obce, města, magistráty, kraje - OSTRAVA

Školení pro obce, města, magistráty, kraje v Ostravě

Kurzy reflektující potřebu znalosti různorodé problematiky v obcích, městech, magistrátech či krajích.

S námi víte víc. Většina kurzů je navíc akreditována MVČR.
Na našich seminářích se dozvíte mnoho aktuálních a zajímavých informací z oblasti práva i měkkých dovedností. Své znalosti si zdokonalíte a zkušenosti získáte na školeních zaměřených na správní řízení, katastrální zákon, úřední desku, matriku, ztráty a nálezy, vidimaci a legalizaci, registr smluv, veřejné zakázky, finanční hospodaření územních samosprávných celků, geoparticipaci a mnoho dalšího.
Filtr

Zákon o registru smluv

Přednáší: Mgr. Miroslav PAPOUŠEK

Tento seminář je určen pro všechny, kteří se potřebují nebo chtějí seznámit s problematikou povinného zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tedy zejména pro obce, kraje, p...

Termíny kurzů:
12. 03. 2024 - BRNO
21. 03. 2024 - PRAHA
18. 04. 2024 - OLOMOUC
21. 05. 2024 - OSTRAVA

Další termíny najdete v detailu kurzu.

Detail kurzu

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení v praxi

Přednáší: Mgr. Martin BUDIŠ

Účastníci budou seznámeni s problematikou postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a s možnostmi použití a průběhem veřejné zakázky zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení. O...

Termíny kurzů:
14. 03. 2024 - OLOMOUC
16. 05. 2024 - BRNO
19. 11. 2024 - OSTRAVA
21. 11. 2024 - BRNO
Detail kurzu

Veřejnosprávní kontrola – protokol o kontrole a popis kontrolních zjištění

Přednáší: Ing. Bc. Michal SKLENÁŘ

Lektor v rámci semináře chronologicky prochází veřejnosprávní kontrolou od její přípravy až po ukončení kontroly, a to prostřednictvím praktických vzorových dokumentů, které jsou zpracovány v souladu ...

Termíny kurzů:
19. 03. 2024 - BRNO
11. 04. 2024 - OSTRAVA
Detail kurzu

Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona

Přednáší: Ing. Jiří BLAŽEK

Seminář je určen pro všechny pracovníky zajišťující vypracování stavebního a nestavebního záměru, od etapy záměru, přes nezbytnou dokumentaci, smlouvy, ocenění, řešení vad a finančních náhrad, technic...

Termíny kurzů:
19. 03. 2024 - OSTRAVA
25. 04. 2024 - PRAHA
03. 10. 2024 - PRAHA
Detail kurzu

APLIKACE ŠKOLSKÉ LEGISLATIVY (vybrané problémy řízení škol a školských zařízení pro školní rok 2023/2024)

Přednáší: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA

Obsah semináře: řešení aktuálních problémů řízení školy a školského zařízení (podle došlých dotazů a námětů); zásady tvorby vnitřních dokumentů školy; vzdělávací programy a pojem přím...

Termíny kurzů:
19. 03. 2024 - OSTRAVA
10. 04. 2024 - BRNO
23. 04. 2024 - OLOMOUC
Detail kurzu

Místní a účelové komunikace

Přednáší: Ing. Jiří BLAŽEK

Seminář určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, komunikace, které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do pravomocí obcí jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak...

Termíny kurzů:
21. 03. 2024 - OSTRAVA
Detail kurzu

Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace

Přednáší: Ing. Petr SIKORA

1. Právní rámec - zákon o obcích - zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - zákon o finanční kontrole - kontrolní řád 2. Kompetence rady a zastupitelstva 3. Zřizovací listina - hlavn...

Termíny kurzů:
25. 04. 2024 - BRNO
06. 06. 2024 - OSTRAVA
Detail kurzu

SPRÁVNÍ PRÁVO PŘI ŘÍZENÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Přednáší: JUDr. PhDr. Jiří VALENTA

Seminář je určen pro ředitele škol a školských zařízení a jejich zástupce a pro odborné pracovníky orgánů veřejné správy zabývajícím se řízením škol a školských zařízení. Jednou z neopominutelných ob...

Termíny kurzů:
16. 05. 2024 - BRNO
21. 05. 2024 - OSTRAVA
Detail kurzu

FKSP a další fondy příspěvkových organizací

Přednáší: Ing. Petr SIKORA

Seminář je určen zejména vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním  příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek (obec, DSO, kraj). Účastníci semináře budou seznám...

Termíny kurzů:
28. 08. 2024 - OSTRAVA
Detail kurzu