Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz

Stavební oblast - BRNO

Školení v stavební oblasti v Brně

Kvalitní školení v oblasti staveb, nemovitostí a související legislativy.

Nabízíme Vám kurzy a semináře zaměřené na stavební zákon, vedení stavebního deníku, realitní zákon, občanský zákoník, ale kupříkladu i na místní a účelové komunikace. Stranou nezůstává ani problematika správního řízení na úseku stavebního zákona.
Filtr

Stavební zákon a zákon o jednotném environmentálním stanovisku prakticky

Přednáší: JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D. a Mgr. Kateřina POSPÍŠILOVÁ

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vybranými otázkami nového stavebního zákona a s novým institutem, který představuje jednotné environmentální stanovisko. Účastníci semináře budou seznámeni...

Termíny kurzů:
13. 06. 2024 - BRNO
Detail kurzu

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON - povolování staveb podle nového stavebního zákona

Přednáší: JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ

Dlouho připravovaná rekodifikace veřejného stavebního práva je ve finále. V současné době zcela nový stavební zákon postupně nabývá účinnosti a již je také dvakrát změněn. Cílem semináře je objasni...

Termíny kurzů:
27. 08. 2024 - BRNO
03. 10. 2024 - PRAHA
15. 10. 2024 - BRNO
14. 11. 2024 - BRNO

Další termíny najdete v detailu kurzu.

Detail kurzu

Vedení stavebního deníku

Přednáší: Ing. David DENGLER

Seminář je určen především stavbyvedoucím a jejich zástupcům, investorům stavebních záměrů a svépomocným stavebníkům z řad laické veřejnosti. Cílem kurzu je seznámení účastníků se zákonnou povinností...

Termíny kurzů:
12. 11. 2024 - BRNO
Detail kurzu

Katastr nemovitostí

Přednáší: Ing. Květa OLIVOVÁ

Katastr nemovitostí aktuálně. Právní předpisy týkající se katastru nemovitostí; zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí v...

Termíny kurzů:
12. 11. 2024 - BRNO
Detail kurzu

Správní trestání na úseku stavebního práva - jako následek stavební nekázně (z. č. 183/2006 Sb. - zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění)

Přednáší: Mgr. Renata SNĚGOŇOVÁ

Cílem semináře je prohloubit teoretické znalosti příslušných správních orgánů při řízeních o přestupcích fyzických osob, fyzických podnikajících osob a právnických osob  podle stavebního zákona; dále ...

Termíny kurzů:
21. 11. 2024 - BRNO
Detail kurzu

Stavby na cizích pozemcích

Přednáší: JUDr. Adam ZÍTEK Ph.D.

Návrat superficiální zásady do současného občanského zákoníku po více než šedesáti letech znamená odklon od chápání staveb jakožto samostatných věcí. I když v souladu s uvedenou zásadou má být stavba ...

Termíny kurzů:
26. 11. 2024 - BRNO
10. 12. 2024 - PRAHA
Detail kurzu

Čtení a kreslení výkresové dokumentace v pozemním stavitelství

Přednáší: Ing. David DENGLER

Seminář je určen především zaměstnancům stavebních firem, členům bytových družstev a společenství vlastníků jednotek a svépomocným stavebníkům z řad laické veřejnosti. Cílem kurzu je seznámení účastn...

Termíny kurzů:
28. 11. 2024 - BRNO
Detail kurzu