Vážení a milí klienti, s ohledem na stávající vládní opatření realizujeme i nadále pouze WEBINÁŘE. Provoz kanceláře je mírně omezen, velmi děkujeme za pochopení a podporu.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 gottwaldova@tsmvyskov.cz
Místo konání:
Kurzy dle akreditace:
Kurzy dle zaměření:

doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ Ph.D.

advokátka, odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR
Je docentkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátkou a partnerkou LEGALITÉ advokátní kancelář, s. r. o., Praha 2, a působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze. Dlouhodobě se specializuje zejména na oblast práva závazkového, proti nekalé soutěži, práva nekalých obchodních praktik, reklamního a směnečného práva. Pravidelně přednáší na odborných seminářích pro veřejnost, na vědeckých konferencích a publikuje v odborných právnických časopisech. Je spoluautorkou například tzv. velkého komentáře k občanskému zákoníku – VI. svazku týkajícího se závazků (Hulmák, M. a kol., C. H. Beck, 2014), učebnice Nástin obchodního práva (Masarykova univerzita, 2014), publikace Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře (Ondrejová, D., Sehnálek, D., Leges, 2018), Reklama a právo (Rigel, F., Moravec, O., Ondrejová, D., C. H. Beck, 2018) a řady dalších. Je autorkou monografií Průvodce uzavíráním smluv (Wolters Kluwer, již 3. vydání 2020), Národní šampioni a hospodářská soutěž (Linde, 2007), Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži (Wolters Kluwer ČR, 2010), Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku (C. H. Beck, 2014), Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci (Wolters Kluwer ČR, 2015; 2. vydání z roku 2017) a Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž (C. H. Beck, 2016).
Filtr