To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryO násAktualityČasopis Ad remKontakty rychlý telefonický kontakt: 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz
Místo konání:
Kurzy dle akreditace:
Kurzy dle zaměření:

doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ Ph.D.

advokátka, odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. absolvovala v roce 2004 magisterský studijní program, obor právo a právní věda, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na téže fakultě absolvovala úspěšně v roce 2005 rigorózní řízení z oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a v roce 2007 doktorský studijní program z oboru obchodní právo. Od roku 2007 je odbornou asistentkou na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, od roku 2008 je samostatnou advokátkou a od roku 2012 působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR. Je členkou České skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo. Pravidelně přednáší pro veřejnost (zejména problematiku závazkového práva, vymáhání pohledávek, nekalé soutěže, právních aspektů reklamy a směnečného práva), je autorkou několika monografií a desítek článků v odborných časopisech.
Filtr