V době od 25. 9. do 29. 9. 2023 provozní doba od 8 do 14 hodin. Děkujeme za Vaši přízeň.
To pravé školení pro Vás
DomůNabídka kurzůŠkolicí prostoryAktualityČasopis Ad remKontaktyWEBINÁŘE (on-line kurzy) 736 216 375, 517 333 699 prihlasky@tsmvyskov.cz
Místo konání:
Kurzy dle akreditace:
Kurzy dle zaměření:
Bez omezení BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2) OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek Personální oblast Nabídka kurzů BRNO PRAHA Mzdové účetnictví Právní oblast OLOMOUC PRAHA 1, Senovážné nám. 5, učebny firmy Kočka spol. s r. o. OSTRAVA Ekonomická oblast (daně, účetnictví, podniková ekonomika) PRAHA 1, Senovážné nám. 5, učebny firmy Kočka spol. s r. o. Rozvoj osobnosti, komunikační dovednosti Manažerské kurzy Obce, města, magistráty, kraje BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2) Účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2) Celní oblast Školy Sociální oblast OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek Stavební oblast Specializované semináře OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek Ing. Jiří BLAŽEK JUDr. Michal BORTEL Mgr. Vladimír ČERNÝ PhDr. Jitka CRHOVÁ Ing. Hana JURÁŇOVÁ Mgr. Martin JUŘÍK Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D. PhDr. Miroslav KADLČÍK Ing. Jiří KLÍMA Ing. Dagmar KOŽINOVÁ Ing. Ivana LANGEROVÁ Mgr. Helena MACKOVÁ Mgr. Tomáš PAVLÍČEK JUDr. Hana POLÁKOVÁ Tomáš REINBERGR Marek REINOHA PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ Mgr. Renata SNĚGOŇOVÁ Zdeňka STRÁNSKÁ Ing. Marika VOŽENÍLKOVÁ

BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Filtr

NOVINKA
Sebevědomí - jak nestát v cestě sám sobě

Přednáší: Mgr. Helena MACKOVÁ

Všichni můžeme žít spokojený život a dosáhnout svých životních cílů. Na naší cestě se nám někdy objeví překážky, které musíme překonat. Jaké jsou to vlastně překážky? Při pečlivém prozkoumání situace...

Termíny kurzů:
02. 10. 2023 - BRNO
Detail kurzu

DPH v roce 2023 a výhled na rok 2024

Přednáší: Ing. Ivana LANGEROVÁ

Seminář bude zaměřen na praktické zkušenosti s uplatňováním novinek v oblasti DPH pro rok 2023 a na změn, ke kterým došlo v letech 2022 a 2021. Přednášející vás seznámí i s výhledem změn v roce 2...

Termíny kurzů:
03. 10. 2023 - BRNO
01. 11. 2023 - BRNO
13. 12. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Daňové a účetní aktuality v roce 2023/2024

Přednáší: Ing. Jiří KLÍMA

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním stavem daňových a účetních předpisů platných pro rok 2023 s výhledem pro rok 2024. Program semináře: Daň z přidané hodnoty shrnutí změn účinný...

Termíny kurzů:
05. 10. 2023 - BRNO
19. 12. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Technické zhodnocení investičního majetku

Přednáší: Ing. Jiří BLAŽEK

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetních a souvisejícíc...

Termíny kurzů:
11. 10. 2023 - PRAHA
15. 11. 2023 - BRNO
06. 12. 2023 - OSTRAVA
Detail kurzu

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a příspěvkových organizací

Přednáší: Ing. Hana JURÁŇOVÁ

Program semináře: Platná legislativa v r. 2023, postupný vývoj procesu promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně v průběhu r. 2022 v závislosti na datu vydání platebního výměru, nové pokyny...

Termíny kurzů:
11. 10. 2023 - PRAHA
07. 11. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Asertivita a konfliktní situace

Přednáší: Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.

Program semináře: Co je asertivita Rozdíl mezi agresivním, pasivním a asertivním chováním Charakteristika jednotlivých druhů chování Asertivní desatero Techniky asertivity -...

Termíny kurzů:
11. 10. 2023 - BRNO
05. 12. 2023 - OSTRAVA
08. 12. 2023 - OLOMOUC
18. 12. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Povolování staveb – obecná i speciální úprava povolování staveb

Přednáší: JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ

Seminář bude zaměřen na základní formy povolování staveb – souhlas s ohlášením, stavební řízení a společné územní a stavební řízení, na právní úpravu i aktuální problémy praxe spojené s aplikací obecn...

Termíny kurzů:
12. 10. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Energie pro život i práci

Přednáší: Ing. Dagmar KOŽINOVÁ

Důležitý prostor pro zastavení a zamyšlení. Žijeme v době, ve které jeden náročný úkol střídá druhý. Je nezbytné se naučit skutečně správně odpočívat a získávat energii. Se...

Termíny kurzů:
16. 10. 2023 - BRNO
Detail kurzu

MATRIKA od A do Z

Přednáší: Zdeňka STRÁNSKÁ

Cílem tohoto semináře je podat posluchačům - matrikářům ucelený a srozumitelný výklad s mnoha příklady z praxe k činnostem matričního úřadu, k vedení matrik a vybraným matričním událostem - narození, ...

Termíny kurzů:
17. 10. 2023 - BRNO
14. 12. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Zbavte se stresu - prakticky

Přednáší: Tomáš REINBERGR

Co je to stres a jak se ho zbavit? Proč dnešní život vede u většiny z nás k velké nerovnováze aktivity a pasivity? Jak nám mohou dechová cvičení pomoct zastavit se? Proč nám může meditace dodat až 5x ...

Termíny kurzů:
18. 10. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Zadluženost a exekuce v sociální oblasti

Přednáší: Mgr. Tomáš PAVLÍČEK

Kurz je určen pro pracovníky v sociální oblasti, kteří se zabývají dluhovou problematikou či se věnují poradenství. Cílem kurzu je seznámit účastníky s právními aspekty zadlužení a souvisejících ...

Termíny kurzů:
19. 10. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Ztráty a nálezy

Přednáší: JUDr. Michal BORTEL

S účinností nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně v agendě ztrát a nálezů. Jde o agendu, kterou je povinna vykonávat každá obec. Nová právní úprava přináší zcela jiný pohled na výkon agendy...

Termíny kurzů:
20. 10. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Daň z přidané hodnoty - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím

Přednáší: Ing. Jiří KLÍMA

Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňo...

Termíny kurzů:
23. 10. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Kritika a zvládání konfliktů
Jak uspět v kritice a efektivně kritizovat

Přednáší: PhDr. Miroslav KADLČÍK

Jsme připraveni přijmout kritiku? Umíme věcně kritizovat? Uspějme v konfliktu. Účastníci kurzu se seznámí s pojetím konfliktu a jeho zvládáním jako formy krizové komunikační situace. Naučí se tech...

Termíny kurzů:
25. 10. 2023 - BRNO
01. 12. 2023 - BRNO
07. 12. 2023 - OSTRAVA
21. 12. 2023 - BRNO
Detail kurzu

DPH u stavebních a montážních prací - sazby, PDP, změny účelu využití staveb, operace související s nemovitosti

Přednáší: Ing. Marika VOŽENÍLKOVÁ

Určeno pro: účetní a daňové poradce, plátce DPH, širokou podnikatelskou veřejnost. Cíl školen: probrat praktickou aplikaci zákona na řadě konkrétních situací. Program: - Definice nemovité věci, sta...

Termíny kurzů:
25. 10. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Zákon o vyvlastnění – z. č. 184/2006 Sb. v praxi (v souvislosti s liniovým zákonem – z. č. 416/2009 Sb.)

Přednáší: Mgr. Renata SNĚGOŇOVÁ

Záměrem semináře je prohloubit s úředníky vyvlastňovacích úřadů jejich znalost zákona o vyvlastnění a liniového zákona; rovněž upozornit na specifika vyvlastňovacího řízení ve smyslu zákona o vyvlastn...

Termíny kurzů:
02. 11. 2023 - BRNO
Detail kurzu

ZÁKONÍK PRÁCE – PRACOVNÍ DOBA – její rozvržení Z POHLEDU PRAXE VE FIRMÁCH, čerpání dovolené a s tím spojená problematika – aktuální stav

Přednáší: Mgr. Vladimír ČERNÝ

Na semináři si osvojíte postupy při rozvrhování pracovní doby. Podrobně bude rozebrána problematika nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a dalších forem (vícesměnné provozy, pružná pracovní doba, př...

Termíny kurzů:
03. 11. 2023 - BRNO
11. 12. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Timemanagement pro ženy

Přednáší: Ing. Dagmar KOŽINOVÁ

Seminář určený zejména pro ženy. Současná společnost je orientovaná na dosahování cílů a výsledků. Ženy mají velký předpoklad, aby mohly vést velké společnosti a týmy. Mohou ve vedení a při podávání v...

Termíny kurzů:
06. 11. 2023 - BRNO
Detail kurzu

Načíst další